2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tek Ders Sınav Duyurusu

24-01-2018

Fakültemiz Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ile 35 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereği;  mezun olmak üzere takip ettiği eğitim-öğretim programının, 2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibariyle bir tanesi hariç diğer bütün derslerini başarmış olan öğrencilerimizden tek ders sınavına girmek isteyenlerin 30 Ocak 2018 Salı günü mesai bitimine kadar dilekçe ile Öğrenci İşleri’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.  

Bu öğrencilerin tek ders sınavları 02 Şubat 2018 Cuma günü yapılacağından,  başvurularını yapmış olan öğrencilerimizin 02 Şubat 2018 Cuma günü saat 09.30’da Fakültemizde hazır bulunmaları gerekmektedir.

         Önemle Duyurulur.24/01/2018