İdari Personel


DENİZCİLİK FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL LİSTESİ

Adı ve Soyadı

Çalıştığı Birim

Dahili

E-Posta Adresi

Adnan KOÇAK

Fakülte Sekreteri

(30)18804

adnan.kocak@deu.edu.tr

Sevgi ÖZAYDINLI

Özel Kalem

18801

denizcilik@deu.edu.tr

Ali Osman KARADAĞ

 

 

Öğrenci İşleri Şefi

18828

osman.karadag@deu.edu.tr

Onur ERDOĞAN

18838

onur.erdogan@deu.edu.tr

Özlem ÇETİN

18838

cetin.ozlem@deu.edu.tr

Metin BİRKİYE

Kurs İşleri

18855

metin.birkiye@deu.edu.tr

Dilan TUTKA

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ve Lojistik Yönetimi Bölüm Sekreteri

18831

dilan.tutka@deu.edu.tr

Dilan TUTKA

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Sekreteri

18860

dilan.tutka@deu.edu.tr

Neşe DÖNMEZ

 

Personel İşleri

 

18843

nese.donmez@deu.edu.tr

Mehtap KARATAŞ

mehtap.karatas@deu.edu.tr

Selda ÖZKAN

Yazı İşleri

18849

selda.ozkan@deu.edu.tr

Hıdır AĞIÇ

Döner Sermaye

18851

hidir.agic@deu.edu.tr

Engin İŞSEVER

İdari ve Mali İşler

18852

engin.issever@deu.edu.tr

Mustafa YILMAZ

İdare Amiri

18896

yilmaz.m@deu.edu.tr

Bora KAYACAN

 

Teknik Atölyeler

18870

bora.kayacan@deu.edu.tr

Haşim KARAMAN

18873

hasim.karaman@deu.edu.tr

Murat KARATAŞLI

18833

murat.karatasli@deu.edu.tr

Özlem ÇETİN

Kütüphane

18847

cetin.ozlem@deu.edu.tr

Esra ALPAY

Taşınır Kayıt Yetkilisi

18853

esra.alpay@deu.edu.tr

Süleyman KÖKVER

Bilgisayar Laboratuvarı

18833

suleyman.kokver@deu.edu.tr

Remzi MUTLU

Destek Hizmetleri

18851

 

Gülbeyaz KIRTELER

18851

 

Recep YAKAR

18851

 

Sinan KOCAGÖZ

18851

 

Zeynel GENCEL

 

Urla Birimi

752 0389

 

Nurhayat KILINÇ

752 0389

 

Ayten ÇAPAR

752 0389

 

Coşkun PÜSGÜLLÜ

İnciraltı/İzmir Kayıkları