İdari Personel


DENİZCİLİK FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL LİSTESİ

Adı ve Soyadı

Çalıştığı Birim

Dahili

E-Posta Adresi

Ahmet AÇIL

Fakülte Sekreter V.

(30)18804

ahmet.acil@deu.edu.tr

Sevgi ÖZAYDINLI

Özel Kalem – Evrak Kayıt

18801

denizcilik@deu.edu.tr

Neşe DÖNMEZ (Şef)

Personel İşleri – Özlük İşleri

18843

nese.donmez@deu.edu.tr

Mehtap KARATAŞ

Personel İşleri – Maaş Mutemeti

mehtap.karatas@deu.edu.tr

Ali Osman KARADAĞ (Şef)

Öğrenci İşleri

18828

osman.karadag@deu.edu.tr

Onur ERDOĞAN

18838

onur.erdogan@deu.edu.tr

Özgül ATAÖZÜ

18838

ozgul.ataozu@deu.edu.tr

Selda ÖZKAN

Kurul ve Yazı İşleri

18849

selda.ozkan@deu.edu.tr

Hıdır AĞIÇ

Döner Sermaye

18851

hidir.agic@deu.edu.tr

Engin İŞSEVER

İdari ve Mali İşler

18852

engin.issever@deu.edu.tr

Esra ALPAY

Taşınır Kayıt Yetkilisi

18853

esra.alpay@deu.edu.tr

Metin BİRKİYE

Kurs İşleri

18855

metin.birkiye@deu.edu.tr

Özlem ÇETİN

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ve Lojistik Yönetimi Bölüm Sekreteri

18831

cetin.ozlem@deu.edu.tr

Dilan TUTKA

Denizcilik Eğitimi Anabilim Dalı, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölüm Sekreteri

18860

dilan.tutka@deu.edu.tr

Ramazan KILIÇKAN

İdare Amiri

18896

ramazan.kilickan@deu.edu.tr

Bora KAYACAN (Mühendis)

Teknik Atölyeler

18870

bora.kayacan@deu.edu.tr

Haşim KARAMAN (Teknisyen)

18873

hasim.karaman@deu.edu.tr

Murat KARATAŞLI (Teknisyen)

18833

murat.karatasli@deu.edu.tr

Süleyman ÖZDEMİR

Kütüphane

18847

suleyman.ozdemir@deu.edu.tr

Süleyman KÖKVER (Teknisyen)

Bilgisayar Laboratuvarı

18833

suleyman.kokver@deu.edu.tr

Mert SARAÇ

Bilgisayar Laboratuvarı – MUDEK Birimi

 

mert.sarac@deu.edu.tr

Bayram KARADAŞ (Şöför)

Destek Hizmetleri

18851

 

Yiğit KABACA

 

Naime İKİZLER

 

Recep YAKAR

 

Sinan KOCAGÖZ

 

Mehmet BAYRAM (Memur)

Urla Birimi

752 0389

 

Nurhayat KILINÇ (Destek Hizmetleri)

 

Ayten ÇAPAR (Destek Hizmetleri)

 

Coşkun PÜSGÜLLÜ

İnciraltı – İzmir Kayıkları