Kalite Yönetim Sistemleri


Birim Kalite Komisyon Üyeleri
Üye Prof. Dr. Ömür Yaşar SAATÇIOĞLU
Üye Dr. Öğretim Üyesi ÖZER ÇAYLAN
Üye Dr. Öğretim Üyesi Ali Cemal TÖZ
Üye Ali Osman KARADAĞ-Şef

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, ülkemizin denizcilik ilgi ve çıkarları doğrultusunda, toplam kalite ve çevre yönetimi felsefesi ile lojistik, ulaştırma, işletme yönetimi alanlarında sürekli gelişim prensibine dayalı lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim hizmetleri gerçekleştirmek,  ilgili disiplinlerde akademik çalışmalar yapmak ve bu alanlarda sektöre yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamak, deniz ticaret filosuna zabit yetiştirmek görevlerini üstlenir. Kurum, denizciliğin uluslararası ve ulusal akreditasyon sistemleri ile uyumlu, uygulama eğitim becerileri ile mesleğin değişen ve güncellenen ihtiyaçlarına tam olarak yanıt veren bir eğitim sistemini uygulamaktadır. Öğrencilerin senaryo merkezli, süreç odaklı ve uygulama tabanlı bu eğitim modeli ile Gemi Adamları Sınav Merkezi (GASM) sınavlarında en az %80’lik başarı oranı hedeflenmektedir. Kurum aynı zamanda yeni mezun öğrencilerin sektörde istihdam oranını %80 olarak hedeflemektedir.

Kurum, eğitim kalitesini uluslararası standartlar (ISO 9001:2008) ve sektörel uygulamalar çerçevesinde sürekli iyileştiren bir yönetim sistemine sahiptir.

Kurum, denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip öğretim elemanı kadrosunun nitel ve nicel düzeyde gerek hizmet içi eğitimler gerekse sektörel çalışmalar ile olsun sürekli olarak iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrencilerin araştırmacı ve sorgulayıcı, öz disiplin sahibi, yönetim ve liderlik niteliklerini taşıyan, takım çalışması ve problem çözme becerilerine sahip, denizcilik örf ve adetlerine bağlı bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenir.

 

ISO 9001:2008

DEK Yetki Belgesi