Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği


İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Uygulamasına İlişkin Koşullar

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümümüzde, , eğitim dili İngilizce olup, yabancı dil hazırlık sınıfı zorunludur. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

 

Staj, Eğitim Modeli (Bir Yılda Kaç Dönem Uygulandığı, Sektör ve İşletmelerde Uygulama Eğitimi vb), Endüstriye Dayalı Öğretim Stajı, Uygulamalı Eğitimlerin Nasıl Yürütüldüğü ve Stajların İlgili Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu İlin Dışında Yapılıp Yapılamadığına İlişkin Koşullar

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümümüzde, 1. Sınıf bahar yarıyılı sonunda 90 gün Atölye Stajı, 2. Sınıfın bahar yarıyılı sonunda 90 gün Atölye Stajı ve 3. Sınıfın bahar yarıyılında 180 gün Açık Deniz Stajı olmak üzere üç stajı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz stajlarını Fakültemiz web sayfasında da yer alan Fakülte Staj Yönetmeliğimize göre (https://denizcilik.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/STAJ-YONERGESI-15052018-SENATO.pdf)  yapmaları gerekmektedir. Staj yapacakları kurum ve kuruluşları kendileri bulmakta olup bölüm staj komisyonlarımız öğrencilerimize staj yeri bulmaları için gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. Zorunlu staj süresince SGK sigorta işlemleri Fakültemiz tarafından yürütülmekte ve SGK ile ilgili masraflar Fakültemizce karşılanmaktadır. Öğrencilerimiz stajlarını yurt içi ve yurt dışında bölüm staj komisyonlarından onay alarak stajlarını tamamlayabilirler.

Bölümümüzde ders geçme sitemi ile eğitim verilmektedir.

 

Mesleğin Gerektirdiği Kıyafet ve Donanım Malzemelerine İlişkin Koşullar

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümümüzde Hazırlık sınıfı hariç eğitim üniformalıdır. Üniformayı öğrenci temin eder. Öğrencilerimiz üniformanın gerekliliği olan durum ve davranışlardan sorumlu olup, Öğrenci Kıyafet Yönetmeliğine https://denizcilik.deu.edu.tr/ogrenci-kiyafet-yonetmeligi/ linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Ders Uygulamalarında Kullanılacak Sarf Malzeme, Araç ve Gereç Gideri; Sınav, Materyal ve Eğitim Öğretim Hizmeti Karşılığı Öğretim Giderlerine İlişkin Koşullar

Öğrencilerimizin dersi veren öğretim üyesi ve öğretim görevlisi tarafından belirlenen ders kaynaklarını kendisi temin eder. Bunlar dışında sarf malzeme, araç gereç gideri; sınav, materyal için ek olarak bir ücret alınmamaktadır. Öğrenci hazırlık sınıfının ilk yılında ve lisans eğitimlerinin ilk dört yılında eğitim öğretim hizmeti için harç ödemez ancak; hazırlık sınıfının ikinci yılı ve lisans eğitiminde 5., 6. ve 7. Yıllarında ders kayıtları için Üniversite senatomuzun belirlemiş olduğu harç bedelini yatırmak zorundadır.

 

Programın İçeriği, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunun Bulunduğu Yerleşke/Kampüse İlişkin Koşullar

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümümüz öğretim planına https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2020-2021/tr/bolum_1160_tr.html linkinden ulaşabilir.

Bölümümüz, Üniversitemiz Tınaztepe Yerleşkesinde yer almakta olup, öğrencilerimiz öğretim planlarında yer alan dersler için kampüs içerinde üniversitemize ait Merkez Kütüphanesinde bulunan kaynaklar, materyaller ve öğrenme ortamlarından yararlanabilirler. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci yemekhanesi, kapalı ve açık spor alanları ile sosyal tesislerinden yararlanabilirler.

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışabilme İmkanları ile Staj ve Uygulama Eğitimleri Sırasında Belirli Koşullarla Ayrıca Ücret Ödenip Ödenmediğine İlişkin Koşullar

Bölümümüz öğrencileri, Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından belirlenen kontenjan ve koşullar çerçevesinde kısmi zamanlı olarak fakültemiz ve üniversitemiz birimlerinde çalışma imkânına sahiptirler.

 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast