Başarı Durumuna Göre Yatay Geçiş Başvuruları

27-06-2019

BAŞARI DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

 

Başarı durumuna göre, Fakültemiz Bölümlerine Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Yatay Geçiş Yönergesinde belirtilen şartları taşıyan yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1) Başvuru sırasında eşdeğer bir Yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde eşdeğer bir diploma programına kayıtlı olması,

2) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç önlisans programları için en az bir, yıllık öğretim yapan önlisans programları ile lisans programları için en az iki yarıyılı tamamlamış olması,

3) Öğrenimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması,

4) Hesaplanan yatay geçiş sıralama puanının (YGSP) en az 2,50 olması,

5) Genel not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 2,00 veya 100 üzerinden 70 olması,

 

 

 

Başarı puanı ile ara sınıflara yatay geçişte yatay geçiş sıralama puanının (YGSP) en az 2,5 olması gereklidir.

YGSP aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

YGSP=GNO-(0,02x(Bölüm Minimum ÖSYS Puanı-Öğrencinin ÖSYS Puanı))

GNO: Öğrencinin başvuru anındaki genel not ortalaması.

Bölüm Minimum ÖSYS Puanı: Başvurulan bölüm öğrencisinin ÖSYS’yi kazandığı yılki bölüm minimum puanı.

Öğrencinin ÖSYS Puanı: Öğrencinin ÖSYS’yi kazandığı yılki yerleşme puanı.

         “Yatay Geçiş Sıralama Puanı (YGSP)”  hesaplamak için tıklayınız”

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Not Durum Belgesi
  2. Disiplin Cezası Olmadığını Gösterir Belge
  3. Ösym Sonuç Belgesi
  4. Dilekçe

Fakültemiz bölümlerinde %100 İngilizce eğitim yapıldığından Yatay Geçiş Başvurusu yapan öğrencilerin, Muafiyet talepleri olması durumunda İngilizce yeterliliklerini belgelemeleri ve Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokuluna muafiyet başvurusunda bulunmaları gerekmektedir, bunun dışındaki tüm öğrencilerin Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmaları zorunludur.

 

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2019-2020 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞARI DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

Yatay geçiş başvuru tarihleri

08-19 Temmuz 2019

Zorunlu Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı Tarihi

22 Temmuz 2019  saat: 09.30   (Yabancı Diller Yüksekokulunda)

Sonuçların İlanı

26 Temmuz 2019

Kayıt Tarihleri

29 Temmuz – 02 Ağustos 2019

 

 

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

2. Sınıf

3. Sınıf

Yurt İçi

Yurt Dışı

Yurt İçi

Yurt Dışı

   

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce)

3

1

3

0

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce)

3

1

3

1

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce)

2

1

2

1

Lojistik Yönetimi

2

1

2

1

 

 

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast