Ögrenci Memnuniyet Anketi

08-01-2020

Yürütülmekte olan kalite çalışmalarının bir parçası olarak, Üniversitemiz “Öğrenci Memnuniyet Anketi” 02 Ocak 2020 tarihi itibariyle Dokuz Eylül Bilgi Sistemi(DEBIS) üzerinden ANKETLER bölümünde açılmış, 24 Ocak 2020 tarihine kadar da açık kalacaktır. Öğrencilerimizin değerli görüş ve düşüncelerinden elde edilecek veriler, üniversitemizin her alanında daha iyi eğitim ve hizmet verebilmesi için planlanacak iyileştirmelere önemli katkılar sağlayacaktır.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast