Eğitim Amaçları


Gemi Makine İşletme Mühendisliği Programının Eğitim Amaçları

  • Gemi makineleri işletim sistemleri ve süreçlerini tasarlayan ve geliştiren Makine Zabitleri olarak deniz ticaret filosunda görev alırlar.
  • Gemi Makineleri İşletme mühendisliği bilgi birikimlerini kullanabilecekleri ulusal ve uluslararası görevlerde tercih edilirler.
  • Girişimcidirler, yöneticilik görevleri üstlenirler.
  • Türkiye’nin deniz ilgi ve çıkarları doğrultusunda, deniz örf ve adetlerine bağlı, evrensel, toplumsal ve mesleki etik değerlere sahip mühendislerdir.
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast