Özgörev


Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Özgörevi:

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü, toplam kalite, emniyet, güvenlik ve çevre yönetimi felsefesi ile lisans ve lisansüstü öğretim ve danışmanlık hizmetleri verir, bilimsel çalışmalar yapar ve deniz ticaret filosuna uzakyol vardiya mühendisi yetiştirir. Öğrencilerin araştırmacı, sorgulayıcı, özgüvenli, özdisiplinli, liderlik becerilerine sahip, sosyal sorumluluk bilincini taşıyan, yaşam boyu öğrenen, analitik düşünen ve uygulayan, takım çalışmasına yatkın, deniz örf, adet ve geleneklerine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenir.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast