Program Çıktıları


 

  • Program çıktılarımız öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlamakta olup Tablo da belirtilmiştir. PÇ14-15-16-17-20 alana özgü STCW konvansiyonunun gereklerini içermektedir.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Program Çıktıları

PÇ1: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanında deniz araçları kapsamında matematik, olasılık ve istatistik yöntemleri, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerine sahip olma; bu bilgileri kuramsal ve uygulamalı olarak karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi

PÇ2: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği alanındaki karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PÇ3: Gerekli ihtiyaçları karşılayabilecek karmaşık gemi makineleri işletim sistemlerini, süreçlerini, cihazlarını ve parçalarını gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlama becerisi, bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

PÇ4: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda deniz emniyeti, deniz güvenliği, deniz çevresi ve sağlık konularına olan etkisi ile çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında kapsamlı bilgi, beceri ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olmak. 

PÇ5: Karmaşık Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 

PÇ6: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  

PÇ7: Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

PÇ8: Bağımsız olarak çalışma, sorumluluk ve görev alabilme yeteneği

PÇ9: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme ve güncel konular hakkında bilgi sahibi olmak.

PÇ10: Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yetkin İngilizce yabancı dil bilgisi, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; Denizcilik İngilizcesi ile etkin sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilme yeteneği

PÇ11: Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluklar ile ilgili farkındalık,  mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ12: Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ13: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğinde kalite yönetimi konularıyla ilgili bilgi sahibi olmak.

PÇ14: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği işletim/yönetim seviyelerinde görev alabilmek için gerekli kapsamlı bilgi ve beceri sahibi olmak.

PÇ15: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği işletim/yönetim seviyelerinde elektrik, elektronik ve kontrol uygulamalarında görev alabilmek için gerekli kapsamlı bilgi ve beceri sahibi olmak

PÇ16: Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği işletim/yönetim seviyelerinde bakım-tutum işlerinde görev alabilmek için gerekli kapsamlı bilgi ve beceri sahibi olmak

PÇ17: İşletim ve yönetim seviyelerinde gemi işletiminin ve personel çalışmalarının kontrol edilmesinde görev alabilmek için gerekli kapsamlı bilgi ve beceri sahibi olmak

PÇ18: Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi, liderlik ve yönetimsel becerilere sahip olmak

PÇ19: Denizcilik örf, adet ve geleneklerini hakkında bilgi sahibi olmak.

PÇ20: Uluslararası ve ulusal deniz hukuku hakkında bilgi sahibi olmak.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast