Lojistik Yönetimi


İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Uygulamasına İlişkin Koşullar

Bölümümüzde eğitim dili İngilizce olup, yabancı dil hazırlık sınıfı zorunludur. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

 

Staj, Eğitim Modeli (Bir Yılda Kaç Dönem Uygulandığı, Sektör ve İşletmelerde Uygulama Eğitimi vb), Endüstriye Dayalı Öğretim Stajı, Uygulamalı Eğitimlerin Nasıl Yürütüldüğü ve Stajların ilgili Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu İlin Dışında Yapılıp Yapılamadığına İlişkin Koşullar

Lojistik Yönetimi Bölümümüzde, 2. Sınıf bahar yarıyılı sonunda 20 iş günü İşletme Stajı ve 3. Sınıf bahar yarıyılı sonunda 20 işgünü Depo, Dağıtım Merkezi ve Terminal Stajı olmak üzere iki stajı bulunmaktadır. Öğrencilerimizin stajlarını Fakültemiz web sayfasında da yer alan Fakülte Staj Yönetmeliğine göre (https://denizcilik.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/STAJ-YONERGESI-15052018-SENATO.pdf)  yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler staj yapacakları işletmeleri kendileri bulmakta olup, bölüm staj komisyonumuz öğrencilerimize staj yeri bulmaları için gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. Zorunlu staj süresince stajyer öğrencilerin SGK sigorta işlemleri Fakültemiz tarafından yürütülmekte ve SGK ile ilgili masraflar Fakültemizce karşılanmaktadır.

Öğrencilerimiz bölüm staj komisyonundan onay alarak stajlarını yurt içi ve yurt dışında tamamlayabilirler.

Bölümde ders geçme sistemi ile eğitim verilmektedir.

 

Mesleğin Gerektirdiği Kıyafet ve Donanım Malzemelerine İlişkin Koşullar

Bölümümüzde, mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin özel koşullar bulunmamaktadır.

 

Ders Uygulamalarında Kullanılacak Sarf Malzeme, Araç ve Gereç Gideri; Sınav, Materyal ve Eğitim Öğretim Hizmeti Karşılığı Öğretim Giderlerine İlişkin Koşullar

Öğrencilerimiz, dersi veren öğretim üyesi ve öğretim görevlisi tarafından belirlenen ders kaynaklarını kendisi temin eder. Bunlar dışında sarf malzeme, araç gereç gideri; sınav, materyal için ek olarak bir ücret alınmamaktadır. Öğrenci hazırlık sınıfının ilk yılında ve lisans eğitimlerinin ilk dört yılında eğitim-öğretim hizmeti için harç ödemez ancak; hazırlık sınıfının tekrarı durumunda ve 4 yıllık lisans eğitiminin normal süresinin aşılması (5. Yıl sonrası) durumunda ders kayıtları için Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen harç bedelini yatırmak zorundadır.

 

Programın İçeriği, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunun Bulunduğu Yerleşke/Kampüse İlişkin Koşullar

Lojistik Yönetimi Bölümü öğretim planına https://debis.deu.edu.tr/ders-katalog/2020-2021/tr/bolum_9818_tr.html linkinden ulaşabilir.

Bölümümüz Üniversitemiz Tınaztepe Yerleşkesinde yer almakta olup, kampüs içerinde üniversitemize ait Merkez Kütüphanesinde öğretim planlarında yer alan dersleri için gerekli kaynaklardan, materyallerden ve öğrenme ortamlarından yararlanabilirler. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci yemekhanesi, kapalı ve açık spor alanları ile sosyal tesislerinden yararlanabilirler.

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışabilme İmkanları ile Staj ve Uygulama Eğitimleri Sırasında Belirli Koşullarla Ayrıca Ücret Ödenip Ödenmediğine İlişkin Koşullar

Bölümümüz öğrencileri, Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından belirlenen kontenjan ve koşullar çerçevesinde kısmi zamanlı olarak fakültemiz ve üniversitemiz birimlerinde çalışma imkânına sahip olup ücret ödenmektedir.

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast