Öğrenci Kıyafet Yönetmeliği

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

ve

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ

ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak

Madde 1 –Bu yönergenin amacı, denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (DUİM) ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (GMİM) Bölümü I.,II.,III., ve IV. Sınıf öğrencilerinin, öğrenimleri sırasında giyecekleri kıyafetlerin özellikleri ve kullanma esaslarını belirlemektir.

 

Madde 2 – Bu yönerge, 28.02.2010 tarihli 27507 sayılı Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği hükümlerine dayandırılarak hazırlanmıştır.

 

Madde 3 –Öğrencilerin, tarihleri Fakülte Yönetim Kurulu’nca belirlenen kış dönemi ile yaz döneminde teorik ve uygulamalı eğitimleri sırasında ve Fakülte içi ve dışında gerçekleştirilen etkinlik ve törenlerde giyecekleri ekte çizimleri bulunan kıyafetlerin özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kıyafetlerin özellikleri

Madde 4 – Bu Yönergenin Eklerinde belirtilen kıyafetlerin özellikleri aşağıdaki şekildedir.

a) Yazlık bay tören kıyafeti: Düz, beyaz alpaka kumaştan tek önlü, dik yakalı beş adet ay ve çapalı, parlak sarı düğmeli gabardin ceketle aynı kumaştan yapılmış pantolon, beyaz renkli kumaş dokuma kemer ve beyaz ayakkabı şeklindedir. Ceketin omuzlarına yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan koyu lacivert kumaştan apolet takılır. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil 1’de gösterilmiştir. Apoletler, Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterilen alametleri taşır.

b) Yazlık bayan tören kıyafeti: Düz, beyaz alpaka kumaştan tek önlü, dik yakalı altı adet ay ve çapalı düğmeleri ceketin ön sol, ilikleri ön sağ tarafında olan, parlak sarı düğmeli ceketle aynı kumaştan yapılmış etek ve beyaz ayakkabı şeklindedir. Ceketin omuzlarına yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan koyu lacivert kumaştan apolet takarlar. Apoletler Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterilen alametleri taşır. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil 2’de gösterilmiştir.

c) Yazlık bay kısa kollu günlük kıyafet: Beyaz renkte kısa kollu, yakası açık, sol tarafında üst kısımda olmak üzere kapaksız bir cebi bulunan gömlekle, beyaz pantolon, beyaz kumaş dokuma kemer ve ayakkabı şeklindedir. Gömleğin omuzlarına yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan koyu lacivert kumaştan apolet takar. Apoletler Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterilen alametleri taşır. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil-1’de gösterilmiştir.

ç) Yazlık bayan kısa kollu günlük kıyafet: Beyaz renkte kısa kollu, yakası açık, sol üst kısımda kapaksız bir cebi bulunan, düğmeleri ön sol, ilikleri ön sağ tarafında bulunan gömlekle, beyaz pantolon, beyaz kumaş dokuma kemer ve ayakkabı şeklindedir. Gömleğin omuzlarına yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan koyu lacivert kumaştan apolet takarlar. Apolet, Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterilen alametleri taşır. Kıyafetin şekli Ek-1 Şekil 2’de gösterilmiştir.

d) Kışlık bay tören kıyafeti: Önünde dörder adet ay ve çapalı, iki sıra sarı düğmeli, devrik yakalı, koyu lacivert gabardin kumaştan ceketle aynı kumaştan düz paçalı pantolon, siyah renkli kemer ve siyah ayakkabı şeklindedir. Ceketin her iki yanında kapaklı iki ve sol tarafın üst kısmında kapaksız bir cep bulunur. Kışlık elbisede beyaz gömlek ve yaka giyilir, koyu lacivert kravat kullanılır. Ceketin her iki yakasına bec takılır. Becin şekil ve ölçüleri Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterilmiştir. Kıyafetin şekli Ek-2 Şekil 1’de gösterilmiştir.

e) Kışlık bayan tören kıyafeti: Önünde dörder adet ay ve çapalı düğmeler ceketin ön sol, ilikleri ön sağ tarafında olacak şekilde bir sıra sarı düğmeli, devrik yakalı, koyu lacivert gabardin kumaştan ceketle aynı kumaştan yapılmış etek ve siyah ayakkabı şeklindedir. Ceketin her iki yanlarında kapaklı iki ve sol tarafın üst kısmında kapaksız bir cep bulunur. Kışlık elbisede beyaz gömlek ve yaka giyilir, koyu lacivert kravat kullanılır. Ceketin her iki yakasına bec takılır. Becin şekil ve ölçüleri Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterilmiştir. Kıyafetin şekli Ek-2 Şekil 1’de gösterilmiştir.

f) Kışlık bay ve bayan günlük kıyafet: Yünlü dokuma kumaştan koyu lacivert kazak, koyu lacivert mont, koyu lacivert kaşe kumaştan kaban, koyu lacivert pantolon, siyah kemer ve siyah ayakkabı şeklindedir. Montun her iki tarafının üst kısmında kapaklı birer cep bulunur. Montun ve koyu lacivert kazağın omuzlarına koyu lacivert kumaştan köprülü apolet takarlar. Apolet, Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterilen alametleri taşır.  Kışlık elbisede beyaz gömlek ve yaka giyilir, koyu lacivert kravat kullanılır. Kaban, kapalı çift önlü, dörder adet ay ve çapalı iki sıra parlak sarı düğmeli ve arkası yırtmaçlıdır. Kabanın sağ ve sol omuzlarına, yaka yönünde bir ufak sarı düğmesi bulunan koyu lacivert kumaştan apolet takar. Apolet, Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterilen alametleri taşır. Kıyafetin şekli Ek-2 Şekil 2’de gösterilmiştir.

g) Şapka: Beyaz kumaştan olup, Bu Yönergenin 4’üncü maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kıyafetlerle birlikte giyilir. Şapkanın şekli erkekler için Ek-1  Şekil 1’de, bayanlar için Ek-1 Şekil 2’de gösterilmiştir.  Şapkanın önünde  Ek-1/A ve Ek-1/B’ de  belirtilen unvanlar için koyu lacivert kumaştan siperlik olur. Siperliğin üst kısmında Ek-1/A ve Ek-1/B’ de belirtilen unvanlar için sarı sırmadan ince bir bağ ve bağın iki ucunda sarı renkte ufak birer düğme olur. Şapkanın beyaz üst kısmı ile siperliği arasına dört buçuk santimetre genişliğinde koyu lacivert yün şerit konulur. Bu şeridin üzerinde, siperliğin ön kısmında ve tam ortasına kokart takılır. Şapkanın üzerinde bulunan siperlik, bağ, yün şerit ve kokartlar Ek-1/A ve Ek-1/B’de gösterilmiştir.

ğ) Bay ve bayan işbaşı kıyafeti: Düz, haki renk alpaka kumaştan tek önlü, devrik yakalı beş adet düğmeli gömlekle, pantolon, haki renkli kumaş dokuma kemer ve siyah ayakkabı şeklindedir. Gömleğin düğmeleri bayanlarda gömleğin ön sol, ilikleri ön sağ tarafında bulunur. Gömleğin omuzlarına koyu lacivert kumaştan köprülü apolet konulur. Apolet, Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterilen alametleri taşır. Gömleğin sol üst tarafında bir cebi bulunur. Bu elbiseyle haki işbaşı kepi takılır. Kepin üst kısmına Ek-1/A ve Ek-1/B’ de gösterildiği şekilde kokart takılır.

h) Tulum: Lacivert renkte % 100 pamuklu ve ter emici kumaştan, kolları ve paçaları çıtçıtlı, göğüs kısmında kapaklı cepleri, önden paslanmaz çelik fermuarlı şekilde olur. Tulumun sırt tarafında, orta kısımda, denizcilik Fakültesi logosu ve D.E.Ü. denizcilik Fakültesi yazısı yer alır. Tulumla beraber emniyetli iş ayakkabısı giyilir. Kıyafetin şekli Ek-2 Şekil 4’de gösterilmiştir.

Madde 5 – Öğrenciler Kıyafet Yönergesi hükümlerine uygun olarak giydikleri kıyafetleri, üniversite öğrencisi vakarına yakışacak temizlik ve özende kullanmakla yükümlüdürler.

Madde 6 –Kıyafet yönergesinde belirtilen hususlara uymayanlar hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 7 – Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yönergede yer almayan konular Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Madde 8 –Bu Yönerge Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

EKLER

EK – 1 KIYAFETLER GENEL

1– YAZLIK BEYAZ BAY

2 – YAZLIK BEYAZ BAYAN

EK 1- A

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

EK 1-B

GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

EK – 2 KIYAFETLER GENEL

1- KIŞLIK KOYU LACİVERT BAY

 

 

2 – KIŞLIK GÜNLÜK KIYAFET

 

3 – İŞBAŞI

4 – TULUM


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast