Yayınlarımız


 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. 2013. Beta Yayınları, İstanbul

I. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu, 1998, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, İzmir.

 

Deniz Ticaretinde Elektronik Satış Yönetimi, 2003, Umut Mehmet YÜRÜYEN, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir

International Logistics Congress, 2004, Dokuz Eylul Publications, Izmir.

 

IAME, The International Association of Maritime Economists Annual Conference 2004, Dokuz Eylul Publications, Izmir.

International Congress on Coastal & Marine Tourism, 2005, Set-System, Istanbul.

 

11. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiriler Kitabı, 2006, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir.

TÜRKLİM, Türk Limancılık Sektörü Raporu, 2007, Hazırlayanlar: Türkiye Liman İşletmecileri Derneği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu.

 

IMLA, The International Maritime Lecturers’ Association 16th Conference, 2008, Dokuz Eylul Publications, Izmir.

Konteyner Terminallerinde Lojistik Süreçlerin Optimizasyonu ve Bir Simülatör Modeli, 2009, Dr. Soner ESMER, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir

 

Kıta Sahanlığı, Hukuki Rejim ve Ege Denizi Uyuşmazlığı, 2009, Dr. Nurser GÖKDEMİR IŞIK, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir.

Denizcilik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Senaryoları, 2010, Ed: Doç. Dr. Mustafa KALKAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

 

Türkiye’de Deniz Ulaştırma Politikaları Oluşturma Süreci ve Stratejik Analizler, 2010, Dr. Didem ÖZER, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

Transport Mode Choice Decisions and Multimodal Transport: A Triangulated Approach, 2010, Dr. Gül DENKTAŞ ŞAKAR, Dokuz Eylül University Publications, Izmir.

 

Yat Turizminde Holistik Pazarlama ve Türkiye için Farklılaştırma Stratejileri, 2011, Dr. Derya ATLAY IŞIK, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

Denizde Sportif Faaliyetlere Yönelik Tüketici Davranışı Analizi, 2011, Dr. Serim PAKER, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

Türk Deniz Ticaret Filosunun Tekne ve Makine Sigortası Kapsamında Risk Değerlendirmesi, 2011, Dr. K. Emrah ERGİNER, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

Limanlarda Örgütsel Değişim ve Değer Zinciri Sistemlerinde Etkililik Analizi, 2012, Çimen KARATAŞ ÇETİN, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

Çoklu Taşıma İşleticisi Olarak Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluklarına ve Sorumluluk Sigortası Himayesine İlişkin bir İnceleme, 2013, Nil KULA DEĞİRMENCİ, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

Türk Özel Limanlarının Etkinlik ve Verimlilik Analizi, Volkan ÇAĞLAR, 2013, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

 

2. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 2014, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

 

3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 2016, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

 

denizcilik İşletmelerinin Bayrak Çekme Kararları ve denizcilik Pazarlarına Etkileri. 2014, Ali Cemal TÖZ, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

Takım Liderliğinin Mesleki Kültür Yönünden İncelenmesi: Gemi Kaptanları Üzerine Bir Araştırma. 2014, Oğuz ATİK, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

 

Uluslararası Enerji ve Ulaştırma Koridorlarındaki Stratejik Gelişmelerin Türk Deniz Ticaretine Etkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. 2014, Barış KULEYİN, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

Liman Modelleme ve Seyir: Optimizasyon Tekniklerinin Uygulanması. 2015, Burak KÖSEOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

 

Konteyner Limanlarında Hizmet Kalitesi Değişkenlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi. 2015, Gamze ARABELEN, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Ekonomisi: Alternatif Enerji Kaynakları İçin Karşılaştırmalı Maliyet Analizi. 2015, Mustafa NURAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir

   

 

 
 
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast