Dekanlık


Prof. Dr. Şermin AÇIK ÇINAR
DEKAN VEKİLİ

Doç. Dr. Abdullah AÇIK
Dekan Yardımcısı
Personel İşleri, Kurs ve Eğitim, Arşiv Hizmetleri, Döner Sermaye İşleri, Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü, İdari ve Mali İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Proje Koordinatörlüğü, Kalite ve Akreditasyon, Kurumsal Veri Yönetim Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Murat PAMIK
Dekan Yardımcısı
Öğrenci İşleri, Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, Bilgi İşlem, Yapı İşleri ve Teknik İşleri, Disiplin Soruşturma İşleri, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler, Basın ve Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Spor, Deniz Taşıtları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü

Adnan KOÇAK
FAKÜLTE SEKRETERİ
Font Boyutunu Değiştir
Kontrast