Fakülte ve Bölüm Muafiyet, İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonları


Fakülte Muafiyet, İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Murat PAMIK (Başkan) murat.pamik@deu.edu.tr
Doç. Dr. Cenk ŞAKAR cenk.sakar@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Bilge SAĞLAM bayram.saglam@deu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Semih YILMAZ semih.yilmaz@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÇETİNKAYA volkan.cetinkaya@deu.edu.tr
Doç. Dr. Burak KÖSEOĞLU burak.koseoglu@deu.edu.tr
Doç. Dr. Barış KULEYIN baris.kuleyin@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hande TUNÇEL GÖLPEK hande.tuncel@deu.edu.tr
Fakülte Sekreteri Adnan KOÇAK adnan.kocak@deu.edu.tr
Şef Ali Osman KARADAG osman.karadag@deu.edu.tr

 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Muafiyet, İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Bayram Bilge SAĞLAM (Başkan) bayram.saglam@deu.edu.tr
Prof. Dr. Durmuş Ali DEVECİ adeveci@deu.edu.tr
Prof. Dr. İsmail Bilge ÇETİN ismail.cetin@deu.edu.tr
Doç. Dr. Abdullah AÇIK abdullah.acik@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nurser GÖKDEMİR IŞIK nurser.gokdemir@deu.edu.tr
Araş. Gör. Dr. Esra BARAN KASAPOĞLU esra.baran@deu.edu.tr

 

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Muafiyet, İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu
Doç. Dr. Cenk ŞAKAR (Başkan) cenk.sakar@deu.edu.tr
Prof. Dr. Ali Cemal TÖZ ali.toz@deu.edu.tr
Doç. Dr. Burak KÖSEOĞLU burak.koseoglu@deu.edu.tr

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Muafiyet, İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu
Öğr. Gör. Semih YILMAZ (Başkan) semih.yilmaz@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa NURAN mustafa.nuran@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Kerim Deniz KAYA deniz.kaya@deu.edu.tr
Araş. Gör. Erdem FİKİR erdem.fikir@deu.edu.tr

 

Lojistik Yönetimi Bölümü Muafiyet, İntibak ve Yatay Geçiş Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÇETİNKAYA (Başkan) volkan.cetinkaya@deu.edu.tr
Prof. Dr. Seçil SİGALİ secil.sigali@deu.edu.tr
Prof. Dr. Ömür Yaşar SAATÇIOĞLU yasar.saatci@deu.edu.tr
Araş. Gör. Dr. Duygu ŞAHAN duygu.sahan@deu.edu.tr

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast