Sıkça Sorulan Sorular


1 – Fakültede hangi bölümler bulunmaktadır? 
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Lojistik Yönetimi bölümlerinde öğretim verilmektedir.
 
2 – Fakültenin öğretim programları için konulan ön koşullar var mıdır?
Fakülteye alınacak öğrencilerde aranan koşullar ÖSYM tarafından her yıl çıkarılan ÖSYS Kılavuzlarında belirtilmektedir.
 
3- Burs imkanlarınız var mı?
Fakültemiz bölümlerinde öğrenim gören ve yardıma ihtiyacı olan başarılı öğrencilerimize D.E.Ü. Sosyal Hizmetler Bütçesi ve DEVAK başta olmak üzere çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından burs verilmekte olup bu kuruluşlardan bazıları şunlardır: Valilik, Türk Eğitim Vakfı, vb.dir.
 
4- Fakülte eğitimini nerede vermektedir?
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Lojistik Yönetimi Bölümleri derslerini Buca’daki Tınaztepe Kampusü içindeki binalarında; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümleri öğrencileri deniz eğitimlerini ise Urla’daki birimde gerçekleştirmektedir.
 
5- denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Lojistik Yönetimi Bölümlerinden mezun olanların istihdam edildiği alanlar nereleridir?
Fakültemiz denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü mezunlarına “Deniz İşletmecisi”, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü mezunlarına da “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisi”, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Mezunlarına “Gemi Makineleri İşletme Mühendisi” ünvanı verilir. denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümünden mezun olan öğrencilerimiz denizciliğimizin işletmecilik ve yönetim faaliyetleriyle ilgili olarak çeşitli armatör firmalarında, acentelerde, uluslararası taşımacılık yapan firmalarla ithalat ve ihracat firmalarının lojistik bölümlerinde, liman yönetimlerinde görev almaktadırlar. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerinden mezun olan öğrencilerimiz “Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütükleme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, Başbakanlık denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen sınavlara girmeye hak kazanmakta ve çeşitli gemilerde uzakyol kaptanı ve başmühendis olarak görev yapmaktadırlar.
 
6- Fakülte yatılı bir eğitim programına sahip midir?
Fakültemizde şu anda yatılı bir eğitim verilmemektedir.
 
7- Fakültede öğrenci kulübü var mıdır? Mezunlar Derneğiniz var mı? Etkinlikleri nelerdir?
Denizcilik Öğrenci Kulübü 1997 yılında öğrencilerin kendi imkanları ve yüksekokul yönetiminin katkılarıyla kurulmuştur. Her yıl, öğrenci sektör yakınlaşması amacıyla Kariyer Günleri adı altında etkinlikler düzenlenmektedir.
 
8- Mezunlarınızın gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında master ve doktora yapma imkanları var mı? 
Fakülte mezunlarının gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında çeşitli branşlarda master ve doktora yapma imkanları vardır. Bununla birlikte halen Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı programlarında ve yurtdışında çeşitli üniversitelerde master ve doktora yapan mezunlarımız bulunmaktadır.
 

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

ZORUNLU STAJ

SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. Bölüm uygulamalı eğitimler ve staj komisyonunda görevli öğretim elemanları kimlerdir?

Cevap:

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Uygulamalı Eğitimler ve Staj Komisyonu
Doç. Dr. Çimen KARATAŞ ÇETİN (Başkan) cimen.karatas@deu.edu.tr
Doç. Dr. Didem ÖZER ÇAYLAN didem.ozer@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Cansu YILDIRIM cansu.yildirim@deu.edu.tr
Araş. Gör. Dr. Reha MEMİŞOĞLU reha.memisoglu@deu.edu.tr

 

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Eğitimler ve Staj Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOYMUŞ (Başkan) mehmet.doymus@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Emin Deniz ÖZKAN deniz.ozkan@deu.edu.tr
Araş. Gör. Elif ARSLAN elif.arslan@deu.edu.tr
Araş. Gör. Ayyüce YURT ayyuce.yurt@deu.edu.tr

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Eğitimler ve Staj Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Olgun KONUR (Başkan) olgun.konur@deu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Semih YILMAZ semih.yilmaz@deu.edu.tr
Araş. Gör. Erdem FİKİR erdem.fikir@deu.edu.tr

 

Lojistik Yönetimi Bölümü Uygulamalı Eğitimler ve Staj Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÇETİNKAYA (Başkan) volkan.cetinkaya@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ŞAHAN duygu.sahan@deu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Gülfem GİDENER gulfem.gidener@deu.edu.tr

 

 1. Hangi tarihler arasında staj yapabilirim?

Cevap:

 1. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü ve Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencileri, stajlarını bahar yarıyılının sonu ile bir sonraki güz yarıyılının başlangıcı arasındaki süre içinde yapar.
 2. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri stajlarını sırası ile aşağıda belirtilen süre içinde yapar.

 

Staj Adı

Staj Zamanı

1.Deniz Stajı

2. yarıyıl sonu ile 3. Yarıyıl başı arasında

2.Deniz Stajı

4. yarıyıl sonu ile 5. Yarıyıl başı arasında

3.Deniz Stajı

5. yarıyıl sonu ile 7. Yarıyıl başı arasında

 

 1. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri stajlarını sırası ile aşağıda belirtilen süre içerisinde yapar.

 

Staj Adı

Staj Zamanı

1.Atölye Becerilerini Geliştirme Eğitimi

2. yarıyıl sonu ile 3. Yarıyıl başı arasında

2.Atölye Becerilerini Geliştirme Eğitimi

4. yarıyıl sonu ile 5. Yarıyıl başı arasında

Açık Deniz Stajı

5. yarıyıl sonu ile 7. Yarıyıl başı arasında

 

 1. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü staja çıkabilmeleri için ön koşulların sağlanması gerekmektedir. (Ön koşullar için bk. https://denizcilik.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/STAJ-YONERGESI-15052018-SENATO.pdf )

 

 1. Normal öğrenim süresi içinde stajlarını tamamlayamayan, ancak derslere devam koşulunu yerine getiren veya staja başvurduğu dönemdeki tüm derslerini başarmış veya yalnız sınavlara girmek üzere beklemeli duruma düşen öğrenciler, yapmadıkları stajlarını normal eğitim-öğretim yarıyılları içinde de yapabilirler.
 2. Yaz öğretimi programında ders alan öğrencilerin staj dönemleri, yaz öğrenimi bittikten sonra başlar.

 

 1. Nerede staj yapabilirim?

Cevap:

 1. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencilerin bulup önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, ilgili bölümün staj komisyonu karar verir.
 2. Öğrencilerin seçmiş olduğu staj yerlerinde kendi eğitim alanında veya yakın eğitim alanında eğitim almış ve deneyimli personelin bulunması gereklidir.
 3. Öğrenciler stajlarını ilgili birimlerin onay vermesi halinde Üniversite içindeki araştırma merkezleri veya birimlerinde de yapabilirler.
 4. Yurt içi ve yurt dışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşlarının, Dokuz Eylül Üniversitesi için tahsis ettikleri staj yerleri ve öğrenci kontenjanları, bölüm staj komisyonu tarafından ilan edilir.
 1. Staj yapacağım şirketi belirledikten sonra ne yapmam gerekiyor?

Cevap:

Staj yapacağınız şirketi belirledikten sonra fakülte web sitesindeki Zorunlu Staj Formu’nu gerektiği gibi doldurup, şirkete mühürletip imzalatarak, staj komisyonu üyelerinden uygun olduğuna dair onay aldıktan sonra staj başlama tarihinden en az 1 (bir) hafta önce Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeniz gerekmektedir.

Belge teslimi belirtilen süre içerisinde öğrenci işleri birimine teslim edilmediğinde sigorta işlemlerini yapmanız mümkün olmayacaktır.

Öğrenci ve işletme bilgilerini içeren ve onaylanması gereken zorunlu staj formuna şu linkten ulaşabilirsiniz: https://denizcilik.deu.edu.tr/tr/ornek-dilekce-ve-formlar/

(Sigorta formu 3 nüsha doldurulur, onaylı formların bir tanesi Öğrenci İşleri Birimine, bir tanesi Bölüm Staj Komisyonuna, bir tanesi de staj yapılacak kurum/kuruluşa teslim edilir. )

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Zorunlu stajını yurtdışında yapacak öğrenciler komisyonca onaylanan formu Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeden önce formun altına, stajın yurtdışında yapılacağını ve sigorta ödemesi gerekmediğini belirtir ifadeyi yazıp imzalamalı, bu durumu Bölüm Staj Komisyonuna ve öğrenci işleri görevlisine ifade etmelidir.

5.Staj Defterimi Nereden Teslim alabilirim?

Cevap:

Staj defterlerinizi ilgili Bölüm staj komisyonlarından veya https://denizcilik.deu.edu.tr/ornek-dilekce-ve-formlar/ linkinden teslim alabilirsiniz.

 1. Zorunlu staj süresi ne kadardır?

Cevap:

Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin yapmaları gereken stajları ve süreleri bölümlerine göre aşağıda gösterilmiştir.

 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

Staj Adı

Süresi

İşletme Stajı

30 İş Günü

Liman İşletme Stajı

30 İş Günü

 

Lojistik Yönetimi Bölümü

Staj Adı

Süresi

İşletme Stajı

30 İş Günü

Depo, Dağıtım Merkezi ve Terminal Stajı

30 İş Günü

 

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü

Staj Adı

Süresi

1.Deniz Stajı

2,5 Ay

2.Deniz Stajı

2,5 Ay

3.Deniz Stajı

7 Ay

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü

Staj Adı

Süresi

1.Atölye Becerilerini Geliştirme Eğitimi

3 Ay

2.Atölye Becerilerini Geliştirme Eğitimi

3 Ay

Açık Deniz Stajı

6 Ay

   

**Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Atölye Becerilerini Geliştirme Eğitimi Uygulama Talimatı” nın usul ve esaslarında belirtilen uygulama temelli derslerin uygulamaları staj süresine sayılır.

 1. Zorunlu stajımı 4. sınıfın sonunda yapabilir miyim?

Cevap:

Yapabilirsiniz. Ancak bu durumda bölümümüzün mezuniyet şartlarından biri zorunlu stajın tamamlanması olduğundan mezuniyetinizin gecikmesi söz konusu olacaktır. 4. sınıfın sonundaki yaz stajınızı tamamladığınızda staj dosyanızı diğer öğrenciler için belirtilen tarihte teslim etmeniz gerekmektedir. Tüm stajların değerlendirilmesi belli bir süreci ve süreyi kapsadığından mezuniyet belgenizi staj başarı durumunuzun öğrenci işleri tarafından sisteme girilmesinden sonra talep edebilirsiniz.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri 4. Sınıftan ders alabilmeleri için stajlarını tamamlamaları gerekmektedir.

 1. Staj yaptığım süre içinde rapor aldığım / çalışamadığım / çalışmaya gidemediğim günler staj sürecini nasıl etkiler?

Cevap:

Rapor, özel nedenlerle haftalık izin günü dışı izin kullanma ve benzeri durumlardaki günler staj süresine dahil edilmez. ( Bakınız 10. Soru ve 14. Soru)

 1. Başladığım stajımı tamamlayamayacağım. Ne yapmam gerekir?

Cevap:

Çeşitli kanunlar uyarınca stajınızı yerine getirdiğinizi ve işletmenin sizden talep ettiği görevleri tamamlamanız gerektiği gerçeğine rağmen bazı nedenlerle stajınızı tamamlayamadığınız durumlarda Fakülte dekanlığına hitaben durumunuzu belirten bir dilekçeyi hem Öğrenci işleri birimine hem de staj komisyonu üyelerinden birine elden teslim etmeniz gerekmektedir. Gereken bildirimleri yapmadığınızda başlatılan sigorta işlemleri ve staj süreci nedeniyle yaşayacağınız sorumluluk tamamen size aittir.

 1. Stajımı bölebilir miyim?

Cevap:

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü ve Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencileri staj süreleri 20 iş günü olup kesinlikle bölemezler.

 1. Stajımı yurtdışında yapabilir miyim?

Cevap:

Evet, yapabilirsiniz. Kendi seçtiğiniz aracı firma ile stajınızı yurtdışında yapmak istemeniz durumunda  da yurtiçi zorunlu staj sürecindeki tüm adımları takip etmeniz gerekmektedir. Buna zorunlu staj formunun işletmeye onayı da dahildir.

 1. Stajımı tamamladım, şimdi ne yapmam gerekiyor?

Cevap:

Öğrenci, staj süresinin bitimini takip eden öğretim yarıyılının ilk otuz (30) gününe kadar, verilen programa uygun ve günlük olarak doldurulan staj defterini, her sayfasını çalıştığı işyeri yetkilisine imza ve işletme kaşesi/mührü ile onaylattıktan sonra staj raporu ve değerlendirme formu ile birlikte Bölüm Staj Komisyonuna teslim eder.

Fakülte Bölüm Staj Komisyonları, öğrencinin staj çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini en geç defterlerini teslim edildiği yarıyılın sonuna kadar tamamlayarak sonuçları yazı ile Fakülte Dekanlığına bildirir ve sonuçlar Öğrenci İşleri Birimi tarafından ilan edilir.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri Bölüm Staj Komisyonlarının ilan ettiği tarihten önce staj defterlerini hazırlayarak ilgili tarihte mülakat sınavına katılmaları gerekmektedir. (Öğrencilerin 4. Sınıftan ders alabilmeleri için stajlarını tamamlamaları gerekmektedir.) 

 1. Stajım Yetersiz olarak değerlendirilmiş, ne yapmalıyım?

Cevap:

Staj Defterleri yetersiz görülen öğrencilerin staj çalışmaları, Staj Komisyonu tarafından tamamen veya kısmen geçersiz sayılabilir. Bu durumda staj defterinin yeniden düzenlenmesi için öğrenci 1 (bir) ay içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde stajı reddedilmiş sayılır. Ret gerekçesi öğrenciye yazılı olarak yapılır.

 1. Stajım devam ederken belirli bir gün sayısı kadar rapor aldım veya resmi tatil nedeniyle çalışamadım. Stajımın geçerli olması için ne yapmam gerekir?

Cevap:

Stajın geçerli olması için rapor alınan gün sayısı veya izinli olunan gün sayısı kadar çalışılması gerekmektedir. Öğrencinin staj dosyasında, belirtilen staj süreleri kadar çalıştığı belgelenmelidir.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast