28.06.2021 – Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Zorunlu Stajları Hakkında Duyuru

28-06-2021

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü öğretim planının 4. Yarıyılında yer alan MBA 2100 Internship 20 İş günü ve 6. Yarıyılında yer alan MBA 3100 Internship 20 İş günü olarak yer alan zorunlu stajlarını,

Öğrencilerimiz;

 • Pandemiden kaynaklı riskler öğrencinin kendi sorumluluğunda olmak üzere bir işletme bünyesinde veya
 • 3. Sınıf öğrencileri bu stajlardan ancak bir tanesini, mezuniyet aşamasında olan 4. Sınıf öğrencileri ise her ikisini de ÖDEV olarak yapabileceklerdir.

 

BİR İŞLETME BÜNYESİNDE STAJ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN YERİNE GETİRMESİ GEREKEN KURALLAR

1.AŞAMA

 • Fakültemiz web sayfası (https://denizcilik.deu.edu.tr/tr/ornek-dilekce-ve-formlar) linkinden Pandemi Dönemi Staj Dilekçesi ve Zorunlu Staj Kabul Formu’nu temin ederek kendisinin ve işletmenin doldurması gereken kısmı eksiksiz ve okunaklı olarak doldurtularak imzalanacak ve dilekçe ile zorunlu staj belgesini staj komisyonunun diy.staj@deu.edu.tr e-posta adresine göndereceklerdir.

2.AŞAMA

3.AŞAMA

 • Web sayfasından temin ettiği Staj Defteri ciltlenerek, günlük yapılan aktiviteler staj defterine yazılarak, gerekli yerler işletmede sorumlu amire imzalatılacak ve kaşeletilecektir;
 • Staj türüne göre defterin son sayfasındaki bilgiler doğrultusunda İşletme Raporu hazırlanacak;
 • Staj Değerlendirme Formu’nun, işletme staj sorumlusu tarafından doldurulması, imzalanması, kaşelenmesi ve kapalı zarfa konulması sağlanacaktır.

 4.AŞAMA

 • 2. Sınıf ve 3. Sınıf öğrencileri staj defteri ile kapalı zarftaki staj değerlendirme formunu staj komisyonunun belirlediği tarihe kadar bölüm sekreterliğine elden ya da kargo ile teslim edecektir.
 • Mezuniyet aşamasındaki 4. Sınıf ve beklemeli öğrenciler ise Staj Defteri ile kapalı zarftaki Staj değerlendirme formunu stajlarının bitiminden sonra bölüm sekreterliğine elden ya da kargo ile teslim edeceklerdir.

KARŞI ÖDEMELİ KARGOLAR KESİNLİKLE TESLİM ALINMAYACAKTIR.

Stajla ilgili istenen evrakları zamanında, eksiksiz ve özgün bir şekilde yerine getirmeyen öğrencinin stajı kabul edilmeyecek ve ortaya çıkabilecek yükümlülükler öğrencinin sorumluluğunda olacaktır.

 

ÖDEV YOLU İLE STAJ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN YERİNE GETİRMESİ GEREKEN KURALLAR

 • 2020-2021 Öğretim yılında 3. veya 4. Sınıf öğrencisi olan öğrenciler Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü öğretim planının 4. Yarıyılında yer alan MBA 2100 Internship 20 İş günü ve 6. Yarıyılında yer alan MBA 3100 Internship 20 İş günü olan stajlarını ÖDEV olarak yapabileceklerdir.
 • Ödev yoluyla yapılacak olan staj için “Staj Komisyonu” tarafından belirlenen sorular esas alınacaktır. Söz konusu soruların yanıtlanmasında ikinci elden ve birinci elden veri kaynakları kullanılacaktır. Birinci elden veri kaynaklarından, online olarak veriler toplanacaktır.
 • Söz konusu ödev, rapor şeklinde hazırlanacak olup, “staj ödevi yazım kılavuzu” kurallarına uygun olarak hazırlanmalı ve maksimum 15 dakikalık powerpoint sunumu da öğrenci tarafından, kayda alınıp, Sakai ortamında MBA INTERNSHIP adıyla açılan online ders ortamına yüklenmelidir.
 • Zorunlu stajlarını ödev olarak yapmak isteyen öğrenciler Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Staj Komisyonuna Fakültemiz web sayfasından (https://denizcilik.deu.edu.tr/tr/ornek-dilekce-ve-formlar) temin edecekleri dilekçe ile 16.07.2021 tarihine kadar diy.staj@deu.edu.tr e-posta adresine başvuruda bulunacaklardır.

 

BELİRTİLEN TARİHE KADAR (16.07.2021) BAŞVURMAYAN ÖĞRENCİLER, ÖDEV YOLUYLA STAJINI TAMAMLAMA HAKKINI KAYBEDECEKLERDİR.

 

ÖDEV İÇERİĞİ VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ BAŞVURU BİTİM TARİHİNDEN SONRA İLAN EDİLECEKTİR.

 

Stajla ilgili istenen ödev uygulamalarını eksiksiz ve özgün bir şekilde yerine getirmeyen öğrencinin staj uygulaması kabul edilmeyecek ve ortaya çıkabilecek yükümlülükler öğrencinin sorumluluğunda olacaktır.

 

28/06/2021

ÖNEMLE DUYURULUR.

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ STAJ KOMİSYONU


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast