01.09.2021 – 2021 YKS Sonucuna Göre Fakültemize Yerleşen Öğrencilerimiz İle İlgili Bilgilendirme

01-09-2021

2021 YKS sonucunda Fakültemiz, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümüne e-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrencilerimiz 06 Eylül 2021 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında Fakültemize gelerek yüz yüze kayıt yaptırabilecekleri gibi Üniversitemize gelemeyen adaylar için “DEBİS” üzerinden ONLINE kayıt imkanı sağlanmıştır.

Detaylı bilgi ve açıklamalar için aşağıdaki linkten temin edebilirsiniz.

https://www.deu.edu.tr/file/2021/09/2021_YKS_Rehber_Bizzat_Kayit.pdf

https://www.deu.edu.tr/file/2021/09/2021_YKS_Rehber_DEU_Online_Kayit.pdf

Kayıt İçin Gerekli Belgeler;

 1. Lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi. Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır)
 2. 6 (altı) adet fotoğraf (4,5 cm x 6 cm boyutunda, son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)
 3. Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;
  1. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,
  2. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu” nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir.
 4. 2021 YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi gerekmektedir.

 

2021 YKS sonucunda Fakültemiz, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü ve Lojistik Yönetimi Bölümüne kayıt yaptıracak olan öğrencilerimiz: 04 Eylül 2021 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak Kurumlar sayfasındaki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı menüsü altında yer alan “Üniversite E-Kayıt” adımından elektronik kayıt işlemini yapabileceklerdir. Ayrıca isteyen öğrencilerimiz 06 Eylül 2021 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında Fakültemize gelerek yüz yüze veya “DEBİS” üzerinden ONLINE kayıt yaptırabileceklerdir.

Detaylı bilgi ve açıklamalar için aşağıdaki linkten temin edebilirsiniz.

https://www.deu.edu.tr/file/2021/09/2021_YKS_Rehber_E-Kayit.pdf

https://www.deu.edu.tr/file/2021/09/2021_YKS_Rehber_Bizzat_Kayit.pdf

https://www.deu.edu.tr/file/2021/09/2021_YKS_Rehber_DEU_Online_Kayit.pdf

Kayıt İçin Gerekli Belgeler;

 1. Lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi. Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge. (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır)
 2. 6 (altı) adet fotoğraf (4,5 cm x 6 cm boyutunda, Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)
 3. 2021 YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi gereklidir.

 

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı: Üniversitemizin kısmen ya da tamamen yabancı dille eğitim veren ve zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak isteyenlerin “Yabancı Dil Muafiyet Sınavı”na (İngilizce) katılmaları zorunludur.

Muafiyet sınavı 22-23 Eylül 2021 tarihinde aşağıda iletişim bilgileri verilen Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yüz yüze yapılacaktır.

İletişim Bilgileri:

DEU Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Yabancı Dil Muafiyet Sınavı hakkındaki bilgilere (sınav saati ve sınav salonu vb.)

24 Sokak No:2 Dokuzçeşmeler Buca/İZMİR,

http://www.ydy.deu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Tel: 232 301 08 33

E-Posta Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Esasları ile ilgili detaylı bilgi ve açıklamalar için ydy.ogrenci@deu.edu.tr


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast