02.09.2021 – 2020-2021 Öğretim Yılı Sonunda Azami Öğrenim Süresini (7 yıl) Tamamlayan Öğrenciler İçin Açılacak Sınavlar İçin Başvuru ve Sınav Tarihleri

02-09-2021

Ek Sınavlar Başvuru son tarihi 13 Eylül 2021
1.Ek Sınav 15-16-17 Eylül 2021
2.Ek Sınav 20-21-22 Eylül 2021

2014-2015 öğretim yılından önce kayıt yaptıranlar ile 2014-2015 öğretim yılında 1.sınıftan öğrenimine başlayanlar ve azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler için yukarıda belirtilen tarihlerde ek sınav yapılacaktır. Sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerimizin ekteki şablonu inceleyerek son başvuru tarihine kadar denizcilik@deu.edu.tr adresine ıslak imzalı dilekçe örneğini göndermeleri gerekmektedir. Sınavların yapılmasına ilişkin esaslar Üniversitemiz Senatosunca düzenlenmiş olup sınava girmesi uygun görülen öğrenciler ve sınav programı 14 Eylül 2021 tarihinde Fakültemiz web sayfasında duyurulacaktır.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast