06.07.2022 – 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu Tek Ders Sınav Duyurusu

06-07-2022

Tarih:  05.07.2022

Konu:   2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu Tek Ders Sınav Duyurusu

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu Tek Ders Sınav Duyurusu

Üniversitemiz öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin 8. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “… Takip ettiği eğitim öğretim programının bir tanesi hariç diğer bütün derslerini başarmış olan öğrenciler için bu Uygulama Esaslarının 20. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla, başarısız oldukları dersten tek ders sınavı açılır. Ancak başarısız oldukları dersten AA alması halinde bile genel not ortalaması 2.00 ‘ın altında kalacağı anlaşılan öğrenciler tek ders sınavına giremezler. Tek ders sınavıyla ilgili esaslar Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. ” hükmü doğrultusunda 2021-2022 öğretim yılı bahar yarıyılı  sınav sonuçları itibariyle  mezuniyet aşamasında olup, yalnızca bir dersten başarısız durumdaki öğrenciler için açılacak olan tek ders sınavına daha önce WEB sayfamızda Akademik takvim içerisinde ilan edildiği üzere;

·       05.07.2022 – 08.07.2022 tarihleri arasında TEK DERS sınavına başvuru yapmaları gerekmektedir (Dilekçe örneği https://denizcilik.deu.edu.tr/ornek-dilekce-ve-formlar/ linkinde mevcuttur).

·       Dilekçelerinizi deniz.ogrisl@deu.edu.tr  adresine mail yolu ile iletmeniz yeterli olacaktır.

·       13 Temmuz 2022 – 14 Temmuz 2022 tarihlerinin bayram tatili ile birleştirilmesi nedeni ile  21 Temmuz 2022 – 22 Temmuz 2022 tarihlerinde TEK DERS sınavları yüz yüze yapılacaktır. Sınav programı başvurulardan sonra ilan edilecektir.

 

Bilgilerinizi

 

Denizcilik Fakültesi Dekanlığı

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast