07.09.2023 – 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkez Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Sonuçları

07-09-2023

OLUMLU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

OLUMSUZ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Kayıtlar Fakülte Öğrenci İşleri Biriminde 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında yüz yüze yapılacaktır.

Kayıtta İstenen Belgeler.

  1. Lise Mezuniyet Belgesi (E-devlet Üzerinden alınabilir.)
  2. Kayıtlı olduğu Programa ait öğrenci belgesi
  3. 6 (altı) adet fotoğraf (4,5 cm x 6 cm boyutunda, son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)
  4. Kimlik Fotokopisi.
  5. Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu (Deniz Ulaştırma ve Gemi Makineleri İşletme Müh. Bölümleri için)

***Fakültemiz Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümlerine kayıt hakkı Kazanan Adayların aşağıdaki linkte belirtilmiş olan ilgili Bakanlığın yetkilendirmiş olduğu hastanelerden “Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu” almaları ve bu raporu bulundukları illerin Hudut ve Sahiller Sağlık Merkezlerinde onaylatarak “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” almaları gerekmektedir.

 Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu vermeye yetkili hastanelerin listesi için tıklayınız.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast