08.03.2021 – Pandemi Sürecinde Lojistik Yönetimi Bölümü Zorunlu Stajları Hakkında Duyuru

08-03-2021

Pandemi Sürecinde Lojistik Yönetimi Bölümü Zorunlu Stajları Hakkında

Önemli Bilgiler

1.Genel Bilgi:

Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencileri mezun olmak için aşağıdaki staj türlerinin her ikisini de gerçekleştirmek zorundadır.

 • İşletme Stajı (20 iş günü)
 • Depo, Dağıtım Merkezi ve Terminal Stajı (20 iş günü)

Stajlar normal şartlar altında 2. ve 3. sınıfın yazında, öğrenime ara verilen dönemde yapılır. Olağandışı durumlarla (pandemi vb.) ilgili bilgi, Öğrenci İşleri’nden ve Bölüm Staj Komisyonu’ndan alınabilir.

2. Staj Öncesinde

 • Staj yapılacak şirket belirlendikten sonra, fakülte websitesinden formlar bölümünden temin edilecek staj formu (staj yapılacak bölüm de belirtilerek) doldurulmalıdır. Doldurulan bu belge için önce şirketin imza ve kaşesi alınmalı ve daha sonra bu (imza ve kaşeli) belge Bölüm Staj Komisyonuna (loj.staj@deu.edu.tr mail adresine gönderilerek)  ulaştırılmalıdır. Bölüm Staj Komisyonu tarafından, Öğrenci İşleri’ne stajın uygunluğu hakkında bilgi verilir. Bu işlemlerden sonra Öğrenci İşleri’nden temin edilecek zorunlu sigorta belgesi staj yapılacak kuruma teslim edilmelidir.
 • Staj başlangıç ve bitiş tarihleri resmi tatiller ve iş günleri dikkate alınarak toplam 20 iş günü olacak şekilde belirlenmelidir

3.Staj Sırasında

 • Staj sırasında izin, rapor vb. alınması durumunda staj süresi toplam minimum 20 iş günü olacak şekilde yeniden belirlenmeli ve Öğrenci İşleri’ne konuyla ilgili bilgi verilmelidir.
 • Yapılan staj türüne göre işletme/depo ilgili staj defteri fakülte websitesinden temin edilerek işlenmelidir.
 • Staj defteri İngilizce olarak ve tükenmez kalemle doldurulmalıdır. Staj defterinin her sayfası imza ve kaşe ile kuruma onaylatılmalıdır..
 • Staj defteriyle birlikte verilen staj değerlendirme formu şirket yetkilisi tarafından imza ve kaşelenmeli, değerlendirmeler ise 100 üzerinden yapılmalıdır. Daha sonra kapalı zarf içine konmalıdır.
 • Staj raporu, staj defterinin en son sayfasındaki sorulara cevap olacak şekilde bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. Staj raporu, İngilizce olmalı ve şirket hakkında bilgileri içermelidir.

4.Staj Sonrasında

 • Staj defteri, kapalı zarftaki staj değerlendirme formu ve staj raporu tek bir zarf içinde bölüm sekreterine elden veya kargo ile gönderilmelidir. Karşı ödemeli postalar kabul edilmez.
 • Belli aralıklarla yapılan Staj Komisyonu toplantıları sonucunda stajı başarılı bulunan öğrenciler hakkında, Öğrenci İşleri’ne bilgi verilir ve staj notu işlenir.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast