08.03.2022 – TÜBİTAK BİGGSİNERJİ Başvuruları Duyurusu

09-03-2022

BİGGSİNERJİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR !

Teknoloji ve yenilik tabanlı iş fikirlerine sahip girişimci adayları TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destekleme Programının sağladığı 200.000 TL hibe ile fikirlerini hayata geçirebilirler.

Tübitak 1512 Programının yürütücüsü olan BİGGSiNERJİ; verilen eğitim, mentorluk gibi hizmetler ile DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK’I DEPARK bünyesinde iş fikrinizin ticarileşmesini sağlıyor.

Desteğe başvurabilmek için iş fikirlerinin; Teknoloji tabanlı (Ar-Ge niteliği olan), Yenilikçi (ülke veya dünya için yeni), Ticari potansiyeli yüksek, İlgili tematik alanlarda olması beklenmektedir.

Başvuru içinwww.biggsinerji.com

Tematik Alanlar

Akıllı Ulaşım: Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, İnsansız Hava Araçları, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv, vb.

Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm): Endüstriyel Bilişim, Katmanlı/Hızlı Üretim, Makina-İmalat, Otomasyon, Robotik, Yüksek Performanslı Malzemeler vb.

. Enerji ve Temiz Teknolojiler: Enerji, Malzeme/Kimya Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, Enerji Depolama, Çevre, vb.

İletişim ve Sayısal Dönüşüm: IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, Karar Destek Yazılımları, İletişim, Eğitim, Büyük Veri, Sanal/Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zekâ, Bilgi Güvenliği, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme, Turizm Teknolojileri vb.

Sağlık ve İyi Yaşam: İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomalzeme, E-Sağlık, Tıbbi cihazlar, Spor Teknolojileri vb.

Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme: Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenliği, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı, vb.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Uygulama Esasları ve Yönetmelikler için tıklayınız

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: www.biggsinerji.com


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast