14.09.2023 – 2023 DGS Sonucu ile Yerleşen Adayların Dikkatine

14-09-2023

Kayıt Tarihleri :14-20 Eylül 2023

***Fakültemiz Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümlerini Kazanan Adayların aşağıdaki linkte belirtilmiş olan ilgili Bakanlığın yetkilendirmiş olduğu hastanelerden “Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu” almaları ve bu raporu bulundukları illerin Hudut ve Sahiller Sağlık Merkezlerinde onaylatarak “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” almaları gerekmektedir.

 Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu vermeye yetkili Hastanelerin Listesi için Tıklayınız.

Kayıt Yapacak Adaylar İçin Kayıt Rehberi için tıklayınız

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümlerine yerleşen adaylar yüz yüze kayıt yaptıracaklardır.

Yüz yüze Kayıtta İstenen Belgeler.

  1. Lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi.
  2. 6 (altı) adet fotoğraf (4,5 cm x 6 cm boyutunda, son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)
  3. Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;
  • Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,
  • Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu” nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir.
  1. 2023 DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi gerekmektedir.
  2. Kimlik Fotokopisi.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi veya Lojistik Yönetimi Bölümlerine yerleşen adaylar için 2 farklı kayıt yöntemi bulunmaktadır.

1- E-devlet üzerinden elektronik kayıt

2- Üniversitemize bizzat başvurarak kayıt

***Yabancı Dil Muafiyet sınavı 26 Eylül 2023 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yüz yüze yapılacaktır. Yabancı Dil Muafiyet Sınavı hakkındaki bilgilere (sınav saati ve sınav salonu) http://www.ydy.deu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast