17.06.2021 – DEÜ Denizcilik Fakültesi’nden SIM-ONLINE Çözümü

17-06-2021

Fakültemiz ulusal/uluslararası eğitim kalitesi taahhütleri kapsamında öğretim elemanları ve teknik personeli ile birlikte simülatör laboratuvar alt yapısının uzaktan erişime açılması ve öğrencilerin kullanabilmesi amacıyla geliştirdiği SIM-ONLINE çözümüyle birlikte; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde verilmekte olan Köprüüstü Kaynakları Yönetimi (BRM) sertifikası karşılığı simülatör destekli MTE 4130 Watchkeeping adlı dersin uygulamalarının etkin ve denetlenebilir bir şekilde yürütülmeye başlandığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne iletilerek, BRM eğitiminin uygulama kısımlarının SIM-ONLINE uzaktan erişim çözümü kapsamında kabul edilerek öğrencilerin sertifikalandırılmalarının yapılabilmesi talep edilmiştir.

Bu kapsamda, içerisinde bulunulan pandemi sürecinde tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da kolaylıklar getirdiği, hareketliliğin azaltılması ve salgının yayılım hızının düşürülmesi tedbirleri kapsamında teorik eğitimlerin uzaktan verilmesine izin verildiği ve salgın tedbirleri nedeniyle uygulama derslerinde ortaya çıkan yığılma da dikkate alındığında, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere köprüüstü simülatörü uygulama eğitimlerinin geliştirilen SIM-ONLINE uzaktan erişim yöntemi ile yapılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nce uygun bulunmuştur.

Denizcilik eğitimine yeni bir bakış açısı kazandıracağı düşüncesiyle, başta Prof. Dr. Kpt. Selçuk NAS hocamız olmak üzere SIM-ONLINE uzaktan erişim çözümünde emeği geçen tüm hocalarımıza/arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast