20.09.2023 – 2023-2024 Öğretim Yılı Yandal Programı Duyurusu

20-09-2023

2023-2024 ÖĞRETİM YILI YANDAL PROGRAMI DUYURUSU

Başvuru tarihleri

25.09.2023-27.09.2023

Sonuçların İlanı

29.09.2023

Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

02-04 EKİM 2023

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

05-06 EKİM 2023

KOŞULLAR

  • Yandal Programına Fakülde düzeyinde, eğitim dili İngilizce olan tüm bölümlerden başvurabilir
  • Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. döneminin başında başvurabilir.
  • Öğrencinin yandal programına başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.
  • Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2 olmalıdır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Başvurular şahsen, e-posta, yasal temsilci aracılığıyla (noter onaylı vekaletname ile) veya posta yolu ile yapılabilir. Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, imzanın ilgiliye veya yasal temsilcisine ait olduğunun noterlikçe veya başvuru yurt dışından yapılıyorsa Türkiye Cumhuriyetinin yurt dışı temsilciliklerinin yetkili birimlerince onaylanması gerekir. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz. Koşulları sağlamayanlara veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara ayrıca bir bildirim yapılmaz.

KONTENJANLAR

Programı Açan Bölüm

Başvurabilecek Bölümler

Kontenjan

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

Tüm Bölümler

2

Lojistik Yönetimi

Tüm Bölümler

2

Sonuçlar www.denizcilik.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast