21.08.2023 – Fakültemize Yerleşen Adayların Dikkatine

21-08-2023

***Fakültemiz Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümlerini Kazanan Adayların aşağıdaki linkte belirtilmiş olan ilgili Bakanlığın yetkilendirmiş olduğu hastanelerden “Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu” almaları ve bu raporu bulundukları illerin Hudut ve Sahiller Sağlık Merkezlerinde onaylatarak “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” almaları gerekmektedir.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümlerine yerleşen adaylar için 2 farklı kayıt yöntemi bulunmaktadır.

 Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu vermeye yetkili Hastanelerin Listesi için Tıklayınız.

1- Debis üzerinden elektronik-uzaktan kayıt

2- Üniversitemize bizzat başvurarak kayıt

Elektronik-Uzaktan Kayıt Yapacak Adaylar İçin Kayıt Rehberi için tıklayınız

Bizzat Kayıt İşlemleri İçin Kayıt Rehberi (DEÜ-Kayıt) için tıklayınız

Yüz yüze Kayıtta İstenen Belgeler.

  1. Lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi.
  2. 6 (altı) adet fotoğraf (4,5 cm x 6 cm boyutunda, son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)
  3. Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin;
  • Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,
  • Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu” nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir.
  1. 2023 YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi gerekmektedir.
  2. Kimlik Fotokopisi.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi veya Lojistik Yönetimi Bölümlerine yerleşen adaylar için 2 farklı kayıt yöntemi bulunmaktadır.

1- E-devlet üzerinden elektronik kayıt

2- Üniversitemize bizzat başvurarak kayıt

Elektronik Kayıt Yapacak Adaylar İçin Kayıt Rehberi (E-Devlet) için tıklayınız

Bizzat Kayıt İşlemleri İçin Kayıt Rehberi (DEÜ-Kayıt) için tıklayınız

***Yabancı Dil Muafiyet sınavı 12-13 Eylül 2023 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yüz yüze yapılacaktır. Yabancı Dil Muafiyet Sınavı hakkındaki bilgilere (sınav saati ve sınav salonu) http://www.ydy.deu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast