DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2020-2021 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA STAJ YAPACAK OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

07-10-2020

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2020-2021 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA

STAJ YAPACAK OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN

DİKKATİNE

 

Üniversitemiz Senatosunun 17.09.2020 tarih ve 554 sayılı kararının Uygulamalı Eğitimler paragrafı b bendinde yer alan “2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olması ve derslere devam şartı bulunmaması nedeniyle daha önce yapılamayan staj ve uygulamalar ile ilgili birim yönetim kurulu kararı ile bu dönemde yapılması uygun görülen staj ve uygulamalı eğitimlerinin Pandeminin gerektirdiği şartların sağlanması kaydıyla yapılabilmesi” kararına istinaden Fakültemiz Yönetim Kurulunun28.09.2020 tarihli 33. toplantısında alınan karar gereğince Fakültemiz Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin açık deniz stajlarını ilgili şartları* sağlaması durumunda 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı içinde yapabilmelerine karar verilmiştir.

 

*Öğrencinin staj yapabileceğine dair zorunlu staj formunun ve yarıyıl içi değerlendirmeleri ile yarıyıl sonu sınavlarına ilan edilen tarihlerde girmelerini belirten bilgilendirme formunun bölüm staj komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast