Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Staj Duyurusu

30-06-2020

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖĞRENCİLERİNİN DİKAKTİNE

2019-2020 Bahar yarıyılı ile yaz döneminde yapılacak olan zorunlu stajlar hakkında Üniversite Senatosu’nun 06.05.2020 tarih ve 542/03 sayılı kararı (f) fıkrası ile Denizcilik Fakültesi Yönetim Kurulu’nun 15.06.2020 tarih ve 20/2 sayılı kararı uyarınca,

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğretim planında 2. Yarıyılında MTE 1100 Seagoing Phase I 2,5 ay, 4. Yarıyılında MTE 2100 Seagoing Phase II 2,5 ay ve 6. Yarıyılında MTE 3100 Seagoing Phase III 2,5 ay   olarak yer alan zorunlu stajlarını,

 

Öğrencilerimiz;

 

  • Pandemiden kaynaklı riskler öğrencinin sorumluluğunda olmak üzere stajlarını bir gemide veya,

 

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 10.06.2020 tarih 25032954-175.01-E.31802 sayılı ve 25.06.2020 tarih 25032954-020-E.34721 sayılı yazılarına istinaden stajlarını denizcilik  işletmelerinin  operasyon  ve  teknikdepartmanlarında teknik müdürler, DPA’lar, enspektörler, tamir bakım personeli ve ilgili diğer personel  tarafından  gemi  üzerinde,  gemilerin  işletilmesi  ve  bakım,  tutum  ve  onarımları  ile ilgili  çalışmalar  yürüten işletmeler ile Liman  Başkanlıkları,  Kıyı  Emniyeti  Genel  Müdürlüğü,  liman  seferi  yapan  yolcu gemisi  ile  feribot  işletmeleri,  klas  kuruluşları,  kılavuzluk  ve  römorkörcülük  teşkilatları, araştırma  gemileri,  liman  işletmeleri  ve  tersaneler  de  dahil  olmak  üzere  denizcilik işletmelerinde ve stajların iki aylık bölümü deniz eğitimi süresinden sayılacaktır.

Zorunlu stajlar yarıyıl sonu sınav takvimi bitiminde, 03.07.2020 tarihinden sonra başlayacaktır.

 

GEMİDE (AÇIK DENİZDE) STAJ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN YERİNE GETİRMESİ GEREKEN KURALLAR

 

1.AŞAMA

Fakültemiz web sayfası (https://denizcilik.deu.edu.tr/tr/ornek-dilekce-ve-formlar/) linkinden Pandemi Dönemi Staj Dilekçesi ve Zorunlu Staj Kabul Formunu temin ederek doldurması gereken kısmı, kendisi ve işletmeye eksiksiz ve okunaklı olarak doldurtularak imzalanacak ve dilekçe ile zorunlu staj belgesini staj komisyonunun duim.staj@deu.edu.tr mail adresine göndereceklerdir.

2.AŞAMA

Öğrenci Zorunlu Staj Formunu staj komisyonuna teslim ettikten sonra Fakültemiz web sayfasında (https://denizcilik.deu.edu.tr/tr/ornek-dilekce-ve-formlar/) yer alan Staj Defteri ve Staj Değerlendirme Formunu temin edecektir.

 

 

3.AŞAMA

  1. Web sayfasından temin ettiği Staj Defteri ciltlenerek, günlük yapılan aktiviteler staj defterine yazılarak, gerekli yerler işletmede sorumlu amire imzalatılacak;
  2. Staj Değerlendirme Formu’nun, staj sorumlusu tarafından gerekli bölümlerin doldurulması, imzalanması ve kapalı zarfa konulması sağlanacak;

4.AŞAMA

  1. Sınıf ve 3.sınıf öğrencileri staj defteri ile kapalı zarftaki staj değerlendirme formunu 2020-2021 Güz Dönemi başında staj komisyonunun belirlediği tarihe kadar bölüm sekreterliğine elden ya da kargo* ile teslim edilecektir.

Mezuniyet aşamasında ki 4. Sınıf ve beklemeli öğrenciler ise Staj Defteri ile kapalı zarftaki

Staj değerlendirme formunu stajlarının bitiminden sonra bölüm sekreterliğine elden ya da kargo* ile teslim edeceklerdir.

 

            *KARŞI ÖDEMELİ KARGOLAR KESİNLİKLE TESLİM ALINMAYACAKTIR.

 

Stajla ilgili istenen evrakları zamanında, eksiksiz ve özgün bir şekilde yerine getirmeyen, öğrencinin stajı kabul edilmeyecek olup ortaya çıkabilecek yükümlülükler öğrencinin sorumluluğunda olacaktır.

 

BİR DENİZCİLİK İŞLETMESİNDE (KARADA) STAJ YAPMAK İSTEYEN DUİM ÖĞRENCİLERİNİN YERİNE GETİRMESİ GEREKEN KURALLAR

 

Zorunlu stajlarını DENİZCİLİK İŞLETMESİNDE yapmak isteyen öğrenciler Denizcilik Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonuna Fakültemiz web sayfası (https://denizcilik.deu.edu.tr/tr/ornek-dilekce-ve-formlar/) linkinden Pandemi Dönemi Staj Dilekçesi ve Zorunlu Staj Kabul Formunu temin ederek doldurması gereken kısmı, kendisi ve işletmeye eksiksiz ve okunaklı olarak doldurtularak imzalanacak ve dilekçe ile zorunlu staj belgesini staj komisyonunun duim.staj@deu.edu.tr mail adresine göndereceklerdir.

Zorunlu stajlarını DENİZCİLİK İŞLETMESİNDE yapmak isteyen öğrenciler stajları boyunca günlük yapılan aktiviteler dahil olmak üzere Denizcilik Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonuna Fakültemiz web sayfası (https://denizcilik.deu.edu.tr/tr/ornek-dilekce-ve-formlar/) linkinde belirtilen ilgili eğitim raporunu, staj evraklarını ve değerlendirme formunu stajlarının bitiminden sonra bölüm sekreterliğine elden ya da kargo* ile teslim edeceklerdir.

 

*KARŞI ÖDEMELİ KARGOLAR KESİNLİKLE TESLİM ALINMAYACAKTIR.

 

Stajla ilgili istenen evrakları zamanında, eksiksiz ve özgün bir şekilde yerine getirmeyen, öğrencinin stajı kabul edilmeyecek olup ortaya çıkabilecek yükümlülükler öğrencinin sorumluluğunda olacaktır.

 

 

                                                                                          26/06/2020

 

ÖNEMLE DUYURULUR.

 

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDSİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast