Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümünü Tercih Edecek Yabancı Uyruklu Öğrenci (YÖS) Adaylarının Dikkatine!

08-09-2020

Yabancı uyruklu öğrenci adaylarımız aşağıda belirtilen huşuları dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümlerimize kayıtlanacak olan yabancı uyruklu öğrencilerimizin DEYÖS kılavuzu koşullarında yer alan 25 inci maddesinde; “Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; reşit olmayanlar için veli göstermek; erkek adaylarda 1,65 m’den, kız adaylarda 1,56 m’den uzun olmak; Beden Kitle Endeksi testi sonucunun 18,5-29,9 aralığında olması gerekir. Sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu belgeleyen, kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” alması gerekir. Adayların bu belgeyi yapılacak olan mülakat ve beden yeterliliği testinden önce sınav komisyonlarına ibraz etmeleri, ön kayıtta yapılacak mülakat ve beden yeterliliği testinde başarılı olmaları, Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi’nin Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları gerekir. Bu programa kayıt olan öğrenciler, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğrenci Kıyafet Yönergesi’ne uygun üniformayı giymek zorunda olup, eğitim ast üst ilişkileri içinde gerçekleştirilir. Üniformanın temini öğrenciye aittir.”  koşulu bulunmaktadır.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğrenci adayları Beden Yeterliliği ve Mülakat Sınavına zorunludur. Bu sınavlardan başarılı olan öğrenciler kesin kayıt hakkı elde edeceklerdir.

Kayıt koşullarından biri olan, Beden Yeterliliği ve Mülakat Sınavı için “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi”ni kendi ülkelerinde ya da Türkiye’de bu belgeyi vermeye yetkili olan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden almaları gerekmektedir.

Adaylar Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi’ni Türkiye’de Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden nasıl temin edebileceklerini öğrenebilirler. (İzmir Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Tel: 0 232 445 89 67)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümlerimizde öğrencilerimizin öğrenim süreleri içerisinde I. sınıf sonu itibari ile staj yapılabilmektedir. Öğrencilerin stajlarını yapabilmeleri için bağlı bulundukları ülkelerinden ya da Türkiye’de (Liman Başkanlığından)  “Gemi Adamı Cüzdanı” almaları gerekmektedir. “Gemiadamı Cüzdanı”nı Türkiye’den alıp alamayacaklarını Liman Başkanlıklarından ve “Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi’ndeki  Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul” ile ilgili şartları öğrenebilirler. Türkiye’de bu konudaki kurum T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ilgili linki olan; https://gasm.uab.gov.tr/uploads/pages/gasm-hakkinda/gkkes.pdf   ya da en yakın Liman Başkanlığından bilgi alınabilir.

Türkiye’den Gemiadamı Cüzdanını alamayan öğrenciler vatandaşı olduğu ülkeden Gemiadamı Cüzdanını alarak stajlarını tamamlamak zorundadır. Gemiadamı Cüzdanının alımı alınan sertifikalarının bu cüzdana işletilmesi ve takip işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizin öğretim planı ve Fakültemiz Staj Uygulama Yönergesi uyarınca;  I. sınıfın sonunda 2,5 ay,  II. sınıfın sonunda 2,5 ay açık deniz stajı ve III. sınıfın bahar döneminde 7 ay açık deniz stajı olmak üzere toplam 12 ay staj yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler IV. sınıftan ders alabilmeleri için bu stajlarını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizin öğretim planı ve Fakültemiz Staj Uygulama Yönergesi uyarınca; I. sınıfın sonunda mevzuatında belirtilen standartlara uygun atölyelerde 3 ay,  II. sınıfın sonunda 3 ay atölye stajı  ve  III. sınıfın bahar döneminde  6 ay açık deniz stajı olmak üzere toplam 12 ay staj yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler IV. sınıftan ders alabilmeleri için stajlarını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Her iki bölümde öğrenci stajlarını ve IV. sınıfını başarı ile tamamlayarak mezun olduktan sonra, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri Uzakyol Vardiya Zabitliğine,  Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri ise Uzakyol Vardiya Mühendisliği ehliyet sınavlarına girmeye hak kazanacaklardır. Öğrenciler, bu sınava Türkiye’de girip giremeyeceklerini Liman Başkanlıklarından bilgi almaları gerekmektedir. Türkiye’de ehliyet sınavlarına giremeyen öğrenciler vatandaşı oldukları ülkelerindeki ilgili ve yetkili otoritelerinden Türkiye’deki yükseköğretim kurumunun/Üniversitemizin/Fakültemizin denkliğinin olup olmadığını ve bahse konu ehliyet sınavlarına ülkelerinde girip giremeyeceklerini tercih sürecinde veya öncesinde öğrenerek tercih yapmaları, büyük önem arz etmektedir.

      Bilgilerinize sunulur. 08.09.2020

Click here for the English version – İngilizce versiyonu için tıklayınız


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast