Lojistik Bölümü Staj Duyurusu

30-06-2020

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

 

2019-2020 Bahar yarıyılı ile sınırlı olmak kaydı ile yaz döneminde yapılacak olan zorunlu stajlar hakkında Üniversite Senatosu’nun 06.05.2020 tarih ve 542/03 sayılı kararı (f) fıkrası ile Denizcilik Fakültesi Yönetim Kurulu’nun 15.06.2020 tarih ve 20/2 sayılı kararı uyarınca;

Lojsitik Yönetimi Bölümü öğretim planının 4. Yarıyılında yer alan LGM 2100 Internship 20 İş günü ve 6. Yarıyılında yer alan LGM 3100 Internship 20 İş günü olarak yer alan zorunlu stajlarını,

Öğrencilerimiz;

  • Pandemiden kaynaklı riskler öğrencinin kendi sorumluluğunda olmak üzere bir işletme bünyesinde veya
  • Üniversitemiz Senato ve Fakültemiz Yönetim Kurulu kararlarında belirtildiği üzere uzaktan eğitim yoluyla. Sınıf öğrencileri yapamadıkları stajlardan ancak bir tanesini ödev olarak, mezuniyet aşamasında olan 4. Sınıf öğrencileri ise ikisini de ÖDEV olarak yapabileceklerdir

Zorunlu staj dönemi yarıyıl sonu sınavlarının ardından 06.07.2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.

 

BİR İŞLETME BÜNYESİNDE STAJ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN YERİNE GETİRMESİ GEREKEN KURALLAR

 

1.AŞAMA

Fakültemiz web sayfası (https://denizcilik.deu.edu.tr/tr/ornek-dilekce-ve-formlar/) linkinden Pandemi Dönemi Staj Dilekçesi ve Zorunlu Staj Kabul Formunu temin ederek kendisinin ve işletmenin doldurması gereken kısmı eksiksiz ve okunaklı olarak doldurtularak imzalanacak ve dilekçe ile zorunlu staj belgesini staj komisyonunun loj.staj@deu.edu.tr e-posta adresine göndereceklerdir.

2.AŞAMA

Öğrenci Zorunlu Staj Formunu staj komisyonuna teslim ettikten sonra Fakültemiz web sayfasında (https://denizcilik.deu.edu.tr/tr/ornek-dilekce-ve-formlar/) yer alan Staj Defteri ve Staj Değerlendirme Formunu temin edeceklerdir.

3.AŞAMA

  1. Web sayfasından temin ettiği Staj Defteri ciltlenerek, günlük yapılan aktiviteler staj defterine yazılarak, gerekli yerler işletmede sorumlu amire imzalatılacak;
  2. Staj türüne göre defterin son sayfasındaki bilgiler doğrultusunda İşletme Raporu hazırlanacak;
  3. Staj Değerlendirme Formu’nun, işletme staj sorumlusu tarafından doldurulması, imzalanması ve kapalı zarfa konulması sağlanacaktır.

 

4.AŞAMA

  1. Sınıf ve 3.sınıf öğrencileri staj defteri ile kapalı zarftaki staj değerlendirme formunu

2020-2021 Güz Dönemi başında staj komisyonunun belirlediği tarihe kadar bölüm sekreterliğine elden ya da kargo ile teslim edecektir.

Mezuniyet aşamasındaki 4. Sınıf ve beklemeli öğrenciler ise Staj Defteri ile kapalı zarftaki

Staj değerlendirme formunu stajlarının bitiminden sonra bölüm sekreterliğine elden ya da kargo ile teslim edeceklerdir.

            KARŞI ÖDEMELİ KARGOLAR KESİNLİKLE TESLİM ALINMAYACAKTIR.

 

Stajla ilgili istenen evrakları zamanında, eksiksiz ve özgün bir şekilde yerine getirmeyen öğrencinin stajı kabul edilmeyecek ve ortaya çıkabilecek yükümlülükler öğrencinin sorumluluğunda olacaktır.

 

ÖDEV YOLU İLE STAJ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN YERİNE GETİRMESİ GEREKEN KURALLAR

 

2019-2020 Öğretim yılında 3. veya 4. Sınıf öğrencisi olan öğrenciler Lojistik Yönetimi Bölümü öğretim planının 4. Yarıyılında yer alan LGM 2100 Internship 20 İş günü ve 6. Yarıyılında yer alan LGM 3100 Internship 20 İş günü olan stajlarını ÖDEV olarak yapabileceklerdir.

Ödev yoluyla yapılacak olan staj için “Staj Komisyonu” tarafından belirlenen sorular esas alınacaktır. Söz konusu soruların yanıtlanmasında ikinci elden ve birinci elden veri kaynakları kullanılacaktır. Birinci elden veri kaynaklarından, online olarak veriler toplanacaktır.

Söz konusu ödev, rapor şeklinde hazırlanacak olup, “staj ödevi yazım kılavuzu” kurallarına uygun olarak hazırlanmalı ve maksimum 15 dakikalık power point sunumu da öğrenci tarafından, kayda alınıp, Sakai ortamında LGM INTERNSHIP adıyla açılan online ders ortamına yüklenmelidir.

Zorunlu stajlarını ÖDEV olarak yapmak isteyen öğrenciler Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Staj Komisyonuna Fakültemiz web sayfasından (https://denizcilik.deu.edu.tr/tr/ornek-dilekce-ve-formlar/) temin edecekleri dilekçe ile 15.07.2020 tarihine kadar online olarak loj.staj@deu.edu.tr e-posta adresine başvuruda bulunacaklardır.

 

BELİRTİLEN TARİHE KADAR (15.07.2020) BAŞVURMAYAN ÖĞRENCİLER, ÖDEV YOLUYLA STAJINI TAMAMLAMA HAKKINI KAYBEDECEKLERDİR.

 

ÖDEV İÇERİĞİ VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ BAŞVURU BİTİM TARİHİNDEN SONRA İLAN EDİLECEKTİR.

 

Stajla ilgili istenen ödev uygulamalarını eksiksiz ve özgün bir şekilde yerine getirmeyen öğrencinin staj uygulaması kabul edilmeyecek ve ortaya çıkabilecek yükümlülükler öğrencinin sorumluluğunda olacaktır.

 

29/06/2020

 

ÖNEMLE DUYURULUR.

LOJİSTİK YÖNETİMİ STAJ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast