A.B.D. Maine Maritime Academy ile Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP)


                                                                                                                                      

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI

Programın Adı Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Özel Koşullar ve Açıklamalar
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (UOLP-Maine Maritime Academy) 4 EA 5 1, 4, 5
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-Maine Maritime Academy) 4 SAY 5 1, 2, 3, 6
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (UOLP-Maine Maritime Academy) 4 SAY 5 1, 2, 3, 6

Özel Koşullar ve Açıklamalar

1.Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP), bir Türk üniversitesi ile yurtdışı bir üniversite tarafından ortak olarak yürütülen lisans programıdır. Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, her üniversiteden bir tane ortak program olduğunu belirten iki ayrı diploma alır. Örneğin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve New Paltz Üniversitesi tarafından yürütülen “Lisans/Bachelor of Arts”/ “Bachelor of Science” diplomasına yönelik “İşletme” programını başarı ile tamamlayan bir öğrenci aşağıda belirtilen iki ayrı diplomayı almaya hak kazanacaktır. “SUNY New Paltz Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen program sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilmiştir” ibaresini içeren İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması ve “İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen program sonunda SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından verilmiştir” ibaresini içeren SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması. Öğrenciler çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programının akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar. Öğrenciler uluslararası ortak lisans programlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler. Çift diploma programlarında dersler İngilizce olarak verilecektir. Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

TOEFL sınavı, İngilizce yeterlik için gerekli olan sınavdır. Bu sınavın dışında bir İngilizce Yeterlik Sınavı geçerli değildir. UOLP ında lisans derslerine başlayabilmek için alınması gereken TOEFL puanları; klasik TOEFL sınavından 550, bilgisayarlı TOEFL sınavından 215, ve internet tabanlı TOEFL sınavından 80 dir. Programa kaydolan ve TOEFLden yeterli puanı olup İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler, ilgili akademik yılın ders başlangıç tarihine kadar geçerli TOEFL belgelerini DEÜ Öğrenci İşleri Bürosu na ve DEÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi ne teslim etmek zorundadırlar.

Bu programlara yerleştirilen ancak İngilizce dil seviyesini tespit eden ilgili üniversitelerin belirlediği uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olamayanlar, ilgili Türk Üniversitesinin İngilizce Hazırlık Okulunda yoğun İngilizce eğitimi alacaklardır. İlgili ülkede eğitime gidebilmek için, öğrencilerin uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ilgili üniversite tarafından belirlenen taban puanları almaları gerekmektedir (Tercihlerinizi yapmadan önce ayrıntılı bilgi için ilgili üniversiteye başvurunuz.). İstenen taban puanlar bazı üniversitelerde lisans eğitimine başlayabilmek için, bazı üniversitelerde ise ilgili ülkedeki eğitime başlayabilmek için ön koşullardır. Bu konuda ayrıntılı bilgiye ilgili Türk üniversitelerinin internet sayfasından erişilebilir. Öğrencilere İngilizce koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl verilir. Öğrenciler iki yıl içinde üniversitece belirlenen dil koşulunu sağlayamazsa ÖSYS puanına ve tercihine göre ÖSYM tarafından Türkiye’de öğretim dili Türkçe olan ve varsa aynı adı taşıyan, yoksa eşdeğer bir yükseköğretim programına yerleştirilebilirler. (İngilizce Öğretmenliği programları hariç) Uluslararası ortak lisans programına kabul edilen öğrenciler, ilgili ülkede öğrenim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve öğrenciler ilgili ülke vizesi alabilmek için gerekli koşulları yerine getirmelidirler. Türk ve yurt dışı üniversite program koordinatörleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı olacaklardır. Öğrenim ücretleri 2018-2019 eğitim öğretim yılı için belirlenmiş olup, önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar her eğitim öğretim yılı başından önce öğrencilere ilgili üniversite tarafından ayrıca duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır. Uluslararası ortak lisans programlarında ilgili Türk devlet üniversiteleri için belirtilen yıllık öğrenim ücretleri Türkiye’deki hazırlık ve lisans eğitimini kapsamaktadır. Her yıl Türk devlet üniversiteleri için ilan edilecek öğrenim ücreti, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ikinci öğretim ücretleri temel alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından saptanacaktır. Uluslararası ortak lisans programı çerçevesinde ilgili ülkede geçirilecek dönemler için öğrenciler gittikleri üniversitenin o yıl için belirlenen öğrenim ücretini ödeyeceklerdir. Yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası ortak programdan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilenlerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumu ile de ilişkisi kesilecektir. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası programdan akademik başarısızlık nedeniyle ilişkisi kesilen öğrenciler yurt içinde gördüğü yükseköğrenimdeki başarı notu esas alınarak Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye’deki başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer bir programa yatay geçiş yapabilecektir. Başarısızlık dışındaki bir nedenle öğrenim görülmekte olan uluslararası ortak programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumlarının birisinden ilişiği kesilenlerin diğer yükseköğretim kurumundan da ilişiği kesilecektir. Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu bir uluslararası ortak programdan aynı üniversite veya başka bir üniversite bünyesinde aynı alanda yürütülen diğer uluslararası ortak programa Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak yatay geçiş yapılabilir. Bir uluslararası ortak programdan yurt içindeki diğer eğitim programlarına veya yurt içindeki bir programdan uluslararası ortak bir programa yatay geçiş ise Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılmış yukarıda belirtilen yönetmeliğe uygun olarak yatay geçiş yapılabilir. Üniversitelerin uluslararası ortak lisans programlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye bu kılavuzda yer verilmemiştir. Adaylar tercihlerini yapmadan önce ayrıntılı bilgiyi (burs, ücret, yabancı dil vb.) ilgili üniversiteden edinmelidir. www.yok.gov.tr/universiteler/uni_web.htm internet adresinde ve www.suny.edu.tr adresinde de bilgi bulunmaktadır.

2.Dokuz Eylül Üniversitesi denizcilik Fakültesi (DEÜDF) ile Maine Maritime Academy (MMA) uluslararası ortak lisans programları İngilizce Hazırlık sınıfı hariç 4 yıl sürelidir. Birinci sınıf eğitiminin güz yarıyılı DEÜDF’de, bahar yarıyılı ise MMA’da yapılacaktır. Birinci sınıf yaz yarıyılında 2 ay sürecek olan ilk Açık Deniz Eğitimi MMA eğitim gemisi “T/S State of Maine” ile yapılacaktır. İkinci sınıf eğitimi güz ve bahar yarıyılları MMA’da yapılacaktır. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği’nin ikinci sınıf yaz yarıyılındaki Açık Deniz Eğitimi ulusal-uluslararası armatörlerin ticari gemilerinde yapılacaktır. Üçüncü sınıf güz yarıyılı eğitimi DEÜDF’de yapılacaktır. Üçüncü sınıf bahar yarıyılı ile yaz yarıyılı boyunca Açık Deniz Eğitimi ulusal-uluslararası armatörlerin ticari gemilerinde yapılacaktır. Dördüncü sınıf güz ve bahar yarıyılı eğitimi DEÜDF’de yapılacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2018-2019 öğretim yılında bir yıllık hazırlık eğitim-öğretim ücreti 7.700 TL tutmaktadır. 4 yıllık uluslararası ortak lisans programlarının maliyetlerinin yıllara göre dağılımları: Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (UOLP-Maine Maritime Academy) 1.yıl DEÜ’deki eğitimleri için 6.250 TL, MMA’deki eğitimleri için (yaz açık deniz eğitimi, mecburi yatılılık sistemine göre barınma, günde üç öğün yiyecek ve sağlık sigortası dahil) toplam yaklaşık 22.815 ABD Doları, 2.yıl MMA’deki eğitimleri için (mecburi yatılılık sistemine göre barınma, günde üç öğün yiyecek ve sağlık sigortası dahil) toplam yaklaşık 47.462 ABD Doları, 3. ve 4. yıl DEÜ’de ki eğitimleri için 12.500 TL’dir. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (UOLP-Maine Maritime Academy) 1.yıl DEÜ’deki eğitimleri için 6.250 TL, MMA’deki eğitimleri için (yaz açık deniz eğitimi, mecburi yatılılık sistemine göre barınma, günde üç öğün yiyecek ve sağlık sigortası dahil) toplam yaklaşık 22.815 ABD Doları, 2.yıl MMA’deki eğitimleri için (mecburi yatılılık sistemine göre barınma, günde üç öğün yiyecek ve sağlık sigortası dahil) toplam yaklaşık 45.611 ABD Doları; 3. ve 4. yıl DEÜ’de ki eğitimleri için 12.500 TL’dir. Yurt dışındaki üniversitenin ücreti günün koşullarına uygun olarak her akademik yıl için yeniden belirlenir ve web sitesinden yayımlanır. Uluslararası ortak lisans programları, kız/erkek öğrencilere üniformalı, yatılı düzende (ABD’de) ast-üst ilişkileri içinde gerçekleştirilir. Üniformaların temini öğrenciye aittir.

3.Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 23 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez), reşit olmayanlar için veli göstermek, erkek adaylarda 1,65 m’den, kız adaylarda 1,56 m’den uzun olmak, Beden Kütle Endeksi testi sonucunun 18,5-29,9 aralığında olması gerekir. Sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu belgeleyen, kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” alması gerekir.  Adayların bu belgeyi yapılacak olan mülakat ve beden yeterliliği testinden önce sınav komisyonlarına ibraz etmeleri, önkayıtta yapılacak mülakat ve beden yeterliliği testinde başarılı olmaları, Gemiadamları Yönetmeliği’nin Gemiadamı Olabilme Koşulları ile ilgili yasal koşulları sağlamaları gerekir. Dokuz Eylül Üniversitesi denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerinde Beden Eğitimi zorunlu derstir. Bu programa kayıt olan öğrenciler, Dokuz Eylül Üniversitesi denizcilik Fakültesi Öğrenci Kıyafet Yönergesi’ne uygun üniformayı giymek zorunda olup, eğitim ast-üst ilişkileri içinde gerçekleştirilir. Üniformanın temini öğrenciye aittir.

4.Dokuz Eylül Üniversitesi denizcilik Fakültesi (DEÜDF) ve Maine Maritime Academy (MMA) tarafından birlikte yürütülecek olan denizcilik İşletmeleri Yönetimi uluslararası ortak lisans programlarının süresi İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç 4 takvim yılıdır. Öğrenciler, İngilizce Hazırlık Sınıfı, 1. ve 2. sınıfın tamamını Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ), 3. ve 4. sınıfın tamamını Maine Maritime Academy’de (MMA) geçireceklerdir.

Uluslararası ortak lisans programının maliyetlerinin yıllara göre dağılımları; DEÜ’deki bir yıllık Hazırlık eğitim-öğretim ücreti 7.700 TL, DEÜ’deki 1. ve 2. sınıf eğitimlerindeki her yarıyıl için 4.900 TL, ABD’deki 3. sınıf eğitimlerindeki akademik yıl için (barınma, günde üç öğün yiyecek ve sağlık sigortası dahil) toplam yaklaşık 42.244 ABD Doları ve ABD’deki 4. sınıf eğitimlerindeki akademik yıl için (barınma, günde üç öğün yiyecek ve sağlık sigortası dahil) toplam yaklaşık 40.392 ABD Dolarıdır.

5.Bu programı tercih edebilmek için adayların ilgili yerleştirme puanının en az 320 olması gerekmektedir

6.Bu programı tercih edebilmek için adayların ilgili yerleştirme puanının en az 320 olması gerekmektedir.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast