Milletlerarası Sözleşmelerin Türk Deniz Ticaret Hukukuna Etkileri Paneli


Dokuz Eylül Üniversitesi

denizcilik Fakültesi

Milletlerarası Sözleşmelerin

Türk Deniz Ticaret Hukukuna Etkileri

Panel Programı

12.30 Kayıt
13.00 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Durmuş Ali DEVECİ

Dokuz Eylül Üniversitesi denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı

 

Yiğit ÖZBÜTEV

Deniz Nakliyecileri Derneği Genel Sekreteri

 

Yusuf ÖZTÜRK

IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

13.30 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Melda SUR

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Prof. Dr. Hakan KARAN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

“6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Genel Değerlendirme”

 

Prof. Dr. Didem ALGANTURK LIGHT

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Çatmaya İlişkin Hükümlerinin 1910 tarihli Brüksel Konvansiyonu ile Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

 

Prof. Dr. A. Samim ÜNAN

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Fiili Taşıyanın Sorumluluğuna İlişkin Hükümleri Hakkında Değerlendirme

15.30 Ara
Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

“Denizyoluyla Eşya Taşımalarına İlişkin Milletlerarası Sözleşmelerin Türk Hukukuna Etkisi

 

Yrd. Doç. Dr. Nil KULA DEĞİRMENCİ

Dokuz Eylül Üniversitesi denizcilik Fakültesi

Türk Hukukunda Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanmasında Milletlerarası Sözleşmelerin Yeri

17.00 Soru- Cevap
28 Nisan 2015 Saat: 13.00

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi

denizcilik Fakültesi

Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonu

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast